[Home Page]

Dotisk knihy
250 století zeměměřictví

Zájemci o publikaci vysokoškolského pedagoga P. Hánka o dějinách našeho oboru, kontaktujte redakci. Kniha je čerstvě dotištěna a pouze v omezeném nákladu.

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Různé] [Pošta]