[Home Page]

Viděli jsme v Brně na GO a Regiontouru

BRNO (10. - 13. 1. 2002): Čtyři dny na konci druhého lednového týdne se v Brně konaly dva významné veletrhy, které mají těsnou spojitost s oborem kartografie a zdá se, že v budoucnu i s geografickými informačními systémy. Nevěříte?

Dvanáctý ročník veletrhu GO se zabýval průmyslem cestovního ruchu a jedenáctý ročník veletrhu Regiontour turistickými možnostmi v regionech.

Obou akcí se zúčastnila přímo na výstavním placu většina kartografických vydavatelů a když jsme v Brně nenašli jejich stánky, tak tam z kartografických dílen vyslali alespoň pozorovatelské a jednatelské týmy.

V Brně proběhly některé významné semináře, jako například Cyklotrasy a ekoturistika pod dohledem Klubu českých turistů, dále křtiny kartografických děl jako například Turistického autoatlasu Česko v měřítku 1 : 100 000 z dílny SHOCartu nebo Atlasu cyklotras a turistických zajímavostí, který sestavili borci z Klubu českých turistů.

Na stáncích bylo poměrně živo. Ogaři ze SHOCartu kromě map a atlasů tentokrát přivezli i počítač, kde se návštěvníkům pochlubili svými webovými stránkami podporující cykloturistiku a kartografii, MAIRS Geographischer Verlag představil nově zahájenou edici průvodců po Česku a další tituly se značkou MARCO POLO, Valašská královská kartografická společnost BAT Program novou tematickou mapu Česká republika - Vodní díla a nakladatelství Soukup & David Velkou cestovní knihu ČR, kde jsou zajímavým způsobem znázorněné vysvětlivky k publikovaným mapám. Na jednotlivých stáncích regionů a obcí byly rozdávány místní mapy, mapky, plánky měst a další propagační materiály, které také obsahovaly kartografické produkty. Bohužel v některých případech se jednalo spíše jen o pokusy o ně.

Z těch profesionálních hledisek snesou kritiku nové tituly například Zlínský kraj, plány měst Pardubic a Soběslavi, mapka oblasti Ústí nad Orlicí. Stojí však za povšimnutí, že u většiny dalších propagačních materiálů, ve kterých jsou texty a fotografie doprovázeny mapkami nebo jen výřezy z map, chybí většinou vročení, což je zveřejnění roku, kdy publikace vyšla. Autoři některých publikací - věřme, že z neznalosti - zapomněli uvést zdroj, z kterého kartografického díla si mapovou přílohu vystřihli.

Některé turistické oblasti mají zajímavou prezentaci rovněž na internetu. Poslechli jsme si prezentaci autorů webu Vysoké Tatry, na kterém jsou rovněž mapy a plánky a navíc pro tuto oblast byl vydán CD ROM.

Nu a jak GIS může zasáhnout do turistického průmyslu? Na to už někteří čtenáři a tvůrci znají odpověď nebo se dokonce mohou pochlubit svými výsledky. Na jejich veletržní zveřejnění si však ještě budeme muset počkat. V Brně jsme je v roce 2002 neviděli nebo, a to je také pro tvůrce smutné, přehlédli.

Ve veletržním katalogu bylo sice uvedeno přes tisíc vystavovatelů, ale na brněnském výstavišti byly rozsvíceny jen dva výstavní pavilony - áčko a déčko.

Trochu nafouklé číslo lze vysvětlit. V katalogu jsme totiž našli i adresy na jednotlivé obce nebo nejrůznější sdružení či firmy, které v Brně vystavovaly jako spoluvystavovatelé na některém ze stánků, ale během veletrhu však jejich zástupce nebo kontaktní osoba byla nezastižitelná. Snad až příště v roce 2003.

Petr Skála

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]