[Home Page]

Co se děje na úřadě...

Kromě žádostí o poskytnutí informací podaných s odvoláním na zákon vyřizuje ČÚZK také dotazy uplatněné osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez odvolání na zmiňovaný zákon. Dotazy jsou zodpovídány zpravidla okamžitě. O takových dotazech není vedena evidence.

ZDROJ: http://www.cuzk.cz

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Katastr Nmovitostí] [Rezort ČÚZK] [Pošta]