[Home Page]

Soutěž MAPA ROKU 2001

pravidla pro 4. ročník soutěže

 

1.

Soutěž vyhlašuje Kartografická společnost České republiky.

2.

Do soutěže může vydavatel přihlásit mapové dílo, které:

3.

V případě společných děl, lze do soutěže přihlásit dílo některým ze spoluvydavatelů pouze jednou.

4. Ocenění:

5. Mapy se přihlašují písemně na jednoduché přihlášce, kterou KS rozešle potenciálním účastníkům a bude mít u sebe k dispozici. Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři do 8. února 2001 na sekretariát KS ČR:

 

Sekretariát Kartografické společnosti ČR

Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Univerzita Palackého

tř. Svobody 26

771 46 Olomouc

 

 

vyvěšeno: 18.ledna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [kartografie] [Pošta]