[Home Page]

MISYS - View = nová prohlížečka dat

Společnost GEPRO s.r.o. je známá odborné veřejnosti svými produkty, které řeší problematiku tvorby, údržby a využití geografických dat (jmenujme alespoň systémy MISYS a KOKEŠ). Mezi uživatele programového vybavení společnosti GEPRO patří jak široká obec pořizovatelů dat (zejména geodetů), tak i široké spektrum uživatelů těchto dat, ať se jedná o centrální orgány, okresní, městské a obecní úřady, správce technického vybavení či areálů, stavební projektanty, projektanty územně plánovací dokumentace a pozemkových úprav a další.

Firma se snaží i o to, aby se postupně zvyšovala prestiž uživatelů jejích produktů. V tomto případě, aby výsledky práce geodetů a dalších pořizovatelů dat bylo možné předávat zákazníkům nejen vytištěné na papíře s přiloženou disketou, ale aby zákazníci měli možnost využívat jednoduchým způsobem i digitální podobu dodávané dokumentace a samozřejmě přebíranou dokumentaci okamžitě kontrolovat.

Proto, a nejen proto, se společnost rozhodla dát široké veřejnosti k dispozici jednoduchý nástroj na prohlížení grafických dat, ať již geometrických plánů, vektorových map, rastrových podkladů (např. ortofotomapy) v běžných formátech. Připomeňme, že produkty firmy pracují s vlastními vektorovými formáty zvanými výkres (VYK) a seznam souřadnic (SS) a kromě toho též s formátem katastrálních map (VKM) a formátem systému MicroStation (DGN). Z rastrových formátů patří k nejoblíbenějším černobílý CIT a barevné GIF, JPG, TIFF a mnoho dalších.

V čem vidí společnost GEPRO hlavní uplatnění tohoto produktu? Jak bylo již naznačeno, zpracovatelé dat (např. geodetické, kartografické, fotogrammetrické firmy, urbanisté apod.) budou moci tuto prohlížečku volně šířit se zpracovávanými daty a při předávání zakázky mohou předvést svým zákazníkům, že jim nepředávají zajíce v pytli, ale to, co si skutečně objednali.

Firma nevidí potřebu zaplavovat trh produkty různého vzhledu a ovládání. Naopak, ovládání prohlížečky je shodné s ovládáním známého produktu MISYS. Proto uživatel, který se posléze rozhodne pro využití systému MISYS jako základu svého GIS, bude vlastně pracovat se známým produktem, který bude mít ovšem podstatně větší spektrum funkcí.

Funkce programu MISYS - View jsou logicky omezené, zůstává měření vzdáleností, identifikace prvků, výstup na tiskárnu apod. Na druhou stranu produkt nic nezůstává dlužen pověstné velké rychlosti systému MISYS při zobrazování velkých objemů dat i na pomalejších počítačích.

Významnou vlastností prohlížečky je to, že ji není třeba instalovat na počítač, lze ji spustit rovnou z CD, kde může být uložena spolu s předávanými daty. Tím se zabrání »zanášení« různého »smetí« do klientských počítačů a předvádění obvyklých rituálů spojených s instalací programů na pevný disk. Pokud by se přece jenom někdo rozhodl nainstalovat program MISYS - View na svůj počítač, je to možné, celá instalace se totiž vejde na pouhé 2 diskety. Program samozřejmě nevyžaduje hardwarový klíč a funguje na každém trochu slušném počítači s operačním systémem Windows 95 a vyšším.

Velmi snadno lze prohlížečku nastavit tak, aby hned po svém spuštění zobrazila předávaná data. Zjednodušeně řečeno stačí před vypálením na CD otevřít datové soubory a tento stav uložit.

Další důležitá informace - prohlížečka je k dispozici zdarma a je ke stažení na internetu na adrese www.gepro.cz. Na této adrese se rovněž dozvíte podrobnější a aktuální informace o formátech zobrazovaných dat.

Závěrem nezbývá než popřát naší odborné veřejnosti příjemné prohlížení.

Vojtěch Zvěřina, GEPRO, s.r.o.
Reklamní článek firmy:
GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel./fax: 02/573 13 328 - 31
www.gepro.cz.

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Software] [Pošta]