[Home Page]

Pravděpodobnost kolem nás

Litoměřice (16. 11. 2001): OS VG sponzorovalo nastudování divadelního představení Sluha dvou pánů (ochotnický spolek Krakonoš) a během společenského večera proběhl i křest knihy profesora Plockiho Pravděpodobnost kolem nás. Z autorova děkovného projevu citujme: "...Kromě tří lásek (manželka, Kraków, ČR) mám jeden koníček - je to stochastika. Stochastika je takový matematický koktejl: počtu pravděpodobnosti, kombinatoriky a matematické statistiky.

Je pro mne velkou ctí, velikou poctou, že jsem mohl publikovat v češtině a v ČR svou zvláštní koncepci stochastiky. Tato kniha, doufám, je důkaz, že mám rád tuto oblast matematiky. Není to jen obyčejná kniha z matematiky, je to matematika, kterou čtenář sám odkrývá. Je to v podstatě počet pravděpodobnosti bez výpočtů.

Před každým mým služebním odjezdem do ČR se moji studenti ptají, jak velká je pravděpodobnost, že se pan profesor už nevrátí, že tam zůstane. Nevím, co to znamená, zda chtějí anebo se bojí, že se nevrátím. Odpovídám, že ta pravděpodobnost je větší než nula, ale nerovná se jedné, protože nemůžu žít bez Krakova.

Knihu jsem věnoval mým českým přátelům z Litoměřic, Prahy, Tábora a Ústí..."

Křtu se zúčastnili: prof. Jan Melichar, za vedení univerzity v Ústí n. L. prorektoři prof. Jiří Cihlář a dr. Tomáš Zdráhal, doc. Pavel Tlustý z Jihočeské univerzity, členové a přátelé OS Viva Geodesia.

(rp)

vyvěšeno: 5.únor 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]