[Home Page]

Nemáme předsedu ČÚZK


   Z usnesení Vlády ČR č. 982 ze dne 26. září 2001 o odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o zajištění provádění úkonů předsedy tohoto úřadu se dozvídáme, že Vláda odvolává ke dni 30. září 2001 pana ing. Jiřího Šímu , CSc., z funkce předsedy ČÚZK a pověřuje na období od 1. října do 31. prosince 2001 místopředsedu ČÚZK pana ing. Karla Večeře k provádění úkonů předsedy ČÚZK.
   Ze zápisu jednání Vlády ze dne 19. 12. 2001 vyplývá, že materiál na jmenování předsedy ČÚZK č.j. 1648/01 předložený ministrem zemědělství byl stažen z programu jednání. Pověření ing. Večeře k provádění úkonů předsedy ČÚZK skončilo 31.12. a to znamená, že od 1.1.2002 je ČÚZK dále bez předsedy i bez pověřence k provádění úkonů předsedy. Z ČÚZK se stala loď bez kapitána.

Zdroj: http://www.vlada.cz (rp)

vyvěšeno: 4. ledna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002
[Server] [ČÚZK] [Pošta]