[Home Page]

SHOCART nejpodrobnější

mapa 1:100 000 Leadr kartografických firem SHOCART představil na dvou akcích své novinky. V pražské prodejně Mapy u Vojtěcha byla 31. října zástupcům tisku předvedena kompletní řada turistických map 1 : 100 000. Celá republika je pokryta 23 oboustrannými mapami poskládanými do harmoniky. Autoři vsadili na mapu s legendou, ale bez textových informací a s dvojnásobným pokrytým územím za cenu cca jedné mapy. Rozměr listů je 66 x 45 cm. Jako zdrojová mapa byla použita topografická mapa 1 : 50 000, kterou SHOCART využívá úspěšně i pro jiné produkty. První tituly této řady turistických map byly vydány v květnu 2000 (207 - Okolí Prahy a 220 - Okolí Brna-východ) a poslední titul uzavírající celou řadu vyšel právě v říjnu 2001 (201 - Krušné hory). Pro celou řadu je trefné přirovnání »Za málo peněz, hodně muziky«.

Turistická mapa obsahuje základní polohopis, místopis, výškopis pomocí vrstevnic s intervalem 20 m, doplněný stínovaným reliéfem terénu. Dále zde nalezneme turistické značené trasy a značené dálkové cyklotrasy. Pětikilometrová síť v souřadném systému je doplněna na rámu mapy souřadnicemi WGS 84 pro lokalizaci pomocí GPS. Z obsahu mapy lze dále vyčíst informace o historických, přírodních a lidových památkách, informace o ubytovacích možnostech hotelového i campingového charakteru.

Turistický autoatlas Česko Turistický autoatlas Česko v měřítku 1 : 100 000 patří mezi nejpodrobnější dosud vydané kartografické dílo u nás. Tomuto jedinému autoatlasu s turistickým a cyklistickým značením byl při představení v Brně na Regiontour 10. 1. 2002 za kmotra známý cestovatel a cykloturista Víťa Dostál, který v sedle bicyklu objel celý svět.

Podrobný autoatlas obsahuje dálkovou a místní kilometráž, čísla silnic, benziny, motoresty, informace pro TRUCKy (stoupání, klesání, podjezdy) souřadnice pro GPS, stínovaný reliéf terénu, přehlednou dálkovou kilometráž, placené úseky dálnic, seznam hraničních přechodů, rejstřík obcí s PSČ. Součástí mapy je kompletní turistické značení, historické památky a objekty (hrady, zámky, zříceniny, lidové stavby a další), turistické objekty (jeskyně, lázně, rozhledny, zimní střediska), památky UNESCO, NP, CHKO, přírodní památky a zajímavosti a autokempy. Naleznete zde kompletní cykloturistické značení (stav k 30. 11. '01), dálkové cyklotrasy, ale i plány krajských měst centra 1 : 15 000 s rejstříky ulic.

Atlas má formát A4 a jeho spirálová vazba umožňuje jednoduchou manipulaci bez rizika »rozlepení« a zničení. Doporučená cena je 349 Kč a lze jej zakoupit např. u benzínových čerpadel nebo na www.shocart.cz.

(rp)

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Kartografie] [Pošta]