[Home Page]

Soutěž

Téměř po celý loňský rok jste mohli v našem časopise sledovat seriál článků o historii Vojenského topografického ústavu. Každý z těchto materiálů byl doplněn dvojicí soutěžních otázek, přičemž správné odpovědi našich čtenářů byly slosovány.

Vylosovaný výherce pak obdržel od VTOPÚ topografickou mapu a letecký snímek lokality dle vlastního výběru!

Poslední správné odpovědi na otázky z minulého čísla byly:

  • 1 - C
  • 2 - A.

    Vylosovaným výhercem se stal Josef Ziegler z Alšovic. Gratulujeme!

    vyvěšeno: 5.únor 2002


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
    [Server] [Historie] [Geodézie] [Pošta]