[Home Page]

"Privatizace katastru"

Tiskové prohlášení
Mapová agentura "by měla mít více volnosti a zodpovědnosti"
Pro Ordnance Survey se navrhuje statut společnosti ve státním vlastnictví

  
   Ordnance Survey se stane veřejnou společností s ručením omezeným ve vlastnictví vlády, jak bylo řečeno ve středu 19. prosince
   Volalo se po nezávislém zhodnocení budoucího statutu britské národní mapovací agentury, aby se poskytlo více volnosti pro vyvíjení obchodních iniciativ a více přímě zodpovědnosti za její vlastní záležitosti.
  
   I když je Ordnance Survey nelépe známa svými papírovými mapami, asi tři čtvrtiny z jejího ročního příjmu sta miliónů L nyní připadá na počítačem zpracovaná geografická data. Ta se rozsáhle užívají jak v soukromém, tak i veřejném sektoru a asi vytvářejí asi 100 biliónů L britského hrubého domácího produktu.
  
Sally Keeble MP, ministryně vlády

   Ministryně zodpovídající za Ordnance Survey, Sally Keeble, členka parlamentu, říká, že "má v úmyslu přijmout doporučení" založit vládou vlastněnou veřejnou společnost s ručením omezeným se stoprocentním vládním vlastnictvím podílů a dát příkaz k dalšímu kolu nezávislé studie pro ověření přínosů a nákladů takového kroku a jeho praktických důsledků před tím, než se přistoupí ke konečnému rozhodnutí na jaře 2002. Druhé kolo také prozkoumá, jak by mohla další spolupráce veřejné a soukromé sféry prospět Ordnance Survey.
  
   Paní Keeble říká, že doporučení na společnost ve vládním vlastnictví vzešlo z pětiletého vyhodnocení agentury. První kolo tohoto nezávislého přehlížení si podrobně prohlíželo nabídky služeb Ordnance Survey, způsobů jejich poskytování a zda stále ještě odpovídají a - pokud ano - zda by mohly být lepší způsoby jejich poskytování v budoucnosti.
  
   V písemné odpovědi paní Keeble říká: "První kolo odmítlo zvolit zrušení, sloučení, vypisování zakázek a průzkum trhem.
  
   Pokračuje dále takto: "Pečlivě se zvažovala privatizace, ale došlo se k poznání, že to nyní není ta pravá volba, protože před Ordnance Survey je mnoho práce, aby zlepšila svou cenu jako činnost vzrůstající přítomností na trhu a snižováním nákladů výkonností výroby. Nadto došli zkoumající k závěru, že privatizace by mohla ohrozit stávající partnerské vztahy Ordnance Survey, jak se státním, tak i soukromým sektorem. Soukromá společnost s ručením omezeným ve vlastnictví vlády by vyvážila požadavky národních zájmů pro dosažení souhlasu, aktualizovala a přizpůsobila pro dané účely geografické informace komerčním požadavkům na výkonnou organizaci."
  
   Dodává: "Hlavní doporučení z hodnocení je, že Ordnance Survey posílí své obchodní zaměření tím, že se stane soukromou společností s ručením omezeným ve vlastnictví vlády dne 1. dubna 2003 při vlastnictví 100% akcií vládou. To poskytne Ordnance Survey další komerční volnost, která se považuje za podstatnou, má-li se využít plných možností pro rozvíjení geografických informací a trhu elektronického obchodu."
  
   Paní Keeble říká, že se bude požadovat rychlé ověření ve druhém kole, aby se ujistila o přínosech a nákladech převodu ve srovnání se současným stavem. statutu obchodního fondu, zvážila správnou strukturu a pracovní rámec pro společnost, navrhla prostředky pro odstranění jakýchkoliv překážek, které by měly vliv na ustavení společnosti k dubnu 2003 a prozkoumala, jak by další spolupráce veřejného a soukromého sektoru prospěla Ordnance Survey.
  
   Ordnance Survey již má smlouvy o službách se soukromým sektorem, včetně podstatné části svých zeměměřických prací, údržby budov a zásobování. Studie bude vyhledávat, zda jsou i jiné oblasti v rámci mapovací agentury, které by mohly směřovat podobnou cestou.
  
Vanessa Lawrence, generální ředitelka a hlavní manažérka Ordnance Survey

   Generální ředitelka a hlavní manažérka Vanessa Lawrence vítá podporu ministryně zásadě vytvoření společnosti ve vlastnictví vlády. Poznamenává: "Staneme-li se společností ve vlastnictví vlády, budeme moci převzít tu nejlepší praxi soukromého sektoru vyváženou étosem veřejného sektoru. To zajistí, že budeme sto vyvíjet a dodávat naše produkty a služby efektivněji při pokračujícím poskytování celostátního zajištění kvality rozhodujících geografických informací podložených vahou vládní integrity. Ale musíme si být jisti, že je to finančně nákladná cesta vpřed, která poskytne skutečný užitek. Máme před sebou další práci, kterou je třeba vykonat předtím, než padne poslední rozhodnutí."
  
   Ordnance Survey, založená v roce 1791 je jednou z nejstarších vládních součástí. V současnosti má dvojí statut, protože je samostatným vládním odborem a také výkonným orgánem. Získala také od parlamentu v roce 1999 pravomoci obchodního fondu, aby tím měla určitou přímou zodpovědnost za své vlastní finance a jisou volnost pro rozvíjení nových iniciativ. Jako obchodní fond musí agentura vytvářet zisk, který byl dosažen během prvních dvou let trvání statutu.
  
   Pokud se stane státem vlastněnou společností, pak všechny tyto úlohy přestanou, i když vláda bude vlastnit stoprocentní podíl. Ordfnance Survey zůstane součástí veřejného sektoru a bude pokračovat požadavek, aby se sama financovala.
  
   Na obrázcích:
   Sally Keeble MP, ministryně vlády, zodpovědná za Ordnance Survey
   Vanessa Lawrence, generální ředitelka a hlavní manažérka Ordnance Survey, její rozhovor s časopisem Zeměměřič
  
Ordnance Survey- originál prohlášení je vystaven na chráněných stránkách EuroGeographics

  

Poznámka redakce: I u nás se neoficiálně hovoří o podobné úpravě v katastru, která bývá v ČR často přezdívána jako "privatizace katastru". Britský vzor může být dalším PRO na miskách vah a jistě bude využit pro argumentaci před naší vládou. Podle prohlášení místopředsedy ČÚZK, ing. K. Večeře z podzimu 2001 v dohledné době k podobné úpravě u nás nedojde.

Radek PETR

vyvěšeno: 17. ledna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Katastr] [Víme - víte] [Pošta]