[Home Page]

Přehled významnějších událostí na ČÚZK roce 2001

Zdroj: ČÚZK

vyvěšeno: 5.únor 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Rezort ČÚZK] [Pošta]