[Home Page]

CPD jinde

Inspirujme se, jak provozují celoživotní doškolování jinde. Computer Agency o.p.s. je vzdělávací, marketingová a reklamní společnost působící v oboru informačních a komunikačních technologií. Spolupracuje např. s firmou Autodesk (autorizované školící středisko, projekt Autodesk Academia, setkání uživatelů Autodesk FÓRUM), Dis-creet (Discreet Training Centrum), Microsoft (projekt Microsoft AATP, Microsoft University), BVV a.s. (odborné doprovodné programy Průmyslové fórum, ICT fórum), pro VUT FSI v Brně zajišťuje organizaci celoživotního vzdělávání (CAD/CAE/CAM Akademie, Síťová akademie, Internet akademie, ICT akademie, Marketing akademie, Project akademie a další).

(rp)

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Různé] [Pošta]