[Home Page]

Buď pořádný byznys, nebo pryč od toho

Počátkem listopadu se i do Prahy donesly nejrůznější zvěsti o prodeji bývalé největší geodetické firmy Geodezie Brno, a.s. firmě Geodis Brno. Nikdo nic pořádně nevěděl a informace se jen šuškaly. Kontaktoval jsem vedení obou společností, ale byl jsem odkázán na pozdější dobu, kdy už bude po právě probíhaných jednáních a celá záležitost bude mít konkrétnější podobu. Mezitím bylo zveřejněno prohlášení obou firem k zaměstnancům, ale stále chyběly informace. Vedení obou společností mi slibovala exkluzivní informace, ale až po všech jednáních a podepsání smlouvy. Do té doby může každá ze stran odstoupit a publikované informace by se staly nepravdivými. Obchodní transakce se vyjasnila a v lednu jsem se setkal s jednatelem firmy Geodis Brno, s.r.o., ing. Ivo Hanzlem, který mi celou záležitost ozřejmil. Uzávěrku únorového dvojčísla jsme již nestihli, ale domnívám se, že následující informace jsou velmi zajímavé i 5 měsíců po první "šuškandě".

Co se stalo?

Geodis Brno, s.r.o., odkoupil od Geodezie Brno, a.s., všechny geodetické činnosti, tedy ucelenou část, tak jak to ukládá novela obchodního zákoníku. Předmětem našeho nákupu byly i některé nemovitosti a značka GB.

Proč šel prodej tak pomalu, vždyť se o této obchodní transakci mluvilo již v listopadu?

Právě novela obchodního zákoníku také upravuje i některé lhůty, které bylo nutno dodržet. Například kupní smlouva, kterou jsem vám přinesl k nahlédnutí, ale která je dostupná i na obchodním soudu v Brně, musela být uložena jako veřejná listina 30 dnů před valnou hromadou ve sbírce listin Geodisu i Geodezie. Společné prohlášení jsme zveřejnili 17. 10. a až 27. 11. byla definitivní smlouva uložena na rejstříkovém soudu.

Smlouva má rozsah 10 stran a asi 120 listů příloh. Zajímá mě - asi jako každého - údaj o ceně...

Suma vypadá dost hrozivě, ale asi je důležité, co se v ní skrývá. V kupní smlouvě jsou např. obsaženy nemovitosti - provozní budova v Boskovicích, nástavba nad KÚ ve Zlíně. Obě celkem v tržní hodnotě asi 8 milionů korun. Dále se v ceně skrývá značka, které si ceníme možná ještě více, neboť chceme značku GB zachovat pro její historii, ale i pro její povědomí na veřejnosti. Dále k nám přechází asi 100 zaměstnanců, viz příloha č. 3 této smlouvy. Asimilovat takový počet lidí bývá záležitostí několika let a zde se to událo skokem. Je tu slušný vozový park - 32 vozidel, potřebný HW a SW, nábytek atd.

Prohlížím si smlouvu a v přílohách na celkem osmi stranách nacházím dražší investiční majetek - počítače, plotry, kopírky. Celkově má majetek hodnotu v pořizovacích cenách 62 milionů korun... (ale je z 95 % odepsán a žel se v posledních 2-3 letech téměř neinvestovalo, upřesňuje ing. Hanzl). Na dalších 30 stranách je drobný investiční majetek s 2,5 tisíci položkami, kde jsou i pracovní rukavice, které jsou určitě už dávno někde zapomenuté na mezi.

To jsou takové perličky, které způsobila ta zmiňovaná novela obchodního zákona. Nelze si vybírat, co se líbí, ale musí se věci kupovat uceleně. Koupili jsme to i se závazky a pohledávkami souvisejícími s geodetickou činností. Pohledávky jsou v nominální hodnotě za 5 milionů, závazky jsou asi jen do 0,5 milionu. Pak je tu množství smluv. V přílohách kupní smlouvy jsou zdokumentovány jen ty nad 100 tisíc korun.

V přílohách smlouvy nacházím i relikvii - kolektivní smlouvu mezi odborovou organizací a Geodezií Brno. Nebudou mít zaměstnanci Geodezie lepší sociální zabezpečení než lidé v Geodisu?

Hned při první příležitosti jsme tuto smlouvu prohlásili za neplatnou a pro nás nepřijatelnou a odbory byly vyzvány k jednání s nabídkou standardů, které praktikujeme v Geodisu. Raději dáme lidem 13. plat, pokud vytvoříme slušný obrat, budeme v zisku. Na přídavky a prémie při narození dětí a podobné nápady má Česká republika Špidlu, který vymýšlí sociální program. Ať si naši zaměstnanci svobodně zvolí, na co si své peníze věnují. Myslíme si, že je to tak správné a nikoho nezvýhodňující.

Co na to odboráři?

Určitě je to lepší než nějaká existenční nejistota. Za posledních pár let se ztenčily řady Geodezie na polovinu. Někteří lidé odešli a osamostatnili se. Dnes nevidím ve firmě žádné negativní postoje, ale spíše chuť do práce. Míchají se zde určitě pozitivní věci s negativními. Uvědomuji si, že ne všichni mají ten nejlepší vztah ke Geodisu, nebyli k tomu také vedeni. Ti pracovití a schopní si v budoucnu jistě stěžovat nebudou. S těmi se dá ve firmě něco dokázat.

Vím, že jste se o koupi Geodezie zajímali již před lety...

Ano, ještě když akcie Geodezie chtěla prodávat Veletržní finanční (investiční fond - pozn. red.), ale pak celý balík podniků koupila slovenská banka J&T. Špatných firem se zbavili hned a u podniků, kde viděli šanci, se pokusili o restrukturalizaci a o následné zhodnocení. Banka si zmapovala náš obor, seznámila se s několika velkými geodetickými TOP firmami a zvažovala co s Geodezií Brno, co s Karto- grafií Praha (viz články v Zeměměřiči č. 1+2/2001 - pozn. red.).

Před lety jste měl k dispozici i hospodářské výsledky Geodezie Brno, a.s. - jaké je srovnání s dneškem?

Je to na polovině - ve všem. Firma odpovídá stavu na trhu, nemá problémy, má "cash" peníze, ale 2 roky se do ní neinvestovalo, nebo jen v nezbytné míře.

Slovenští manažeři postavili společnost na nohy tím, že pro ni zajistili hotové peníze. To se stalo různými způsoby. Například prodejem nepotřebného majetku a nemovitosti. Podobně jako jinde byly zrušeny neefektivní provozy a společnost ztenčili na polovinu. Proč ozdravenou firmu již dále neprovozovali?

Myslím si, že to zvažovali, ale nastaly pro ně dvě možnosti - buď to rozjet naplno, nebo jít od toho. Nejdříve za námi přišli, že chtějí koupit Geodis a upevnit tak postavení na trhu. To pro nás nepřipadalo v úvahu. Druhá varianta už byla pro nás zajímavější a začalo se tedy jednat o koupi celých činností - celé geodezie, celé kartografie atd.

Co drobní akcionáři - jsou spokojeni? Slyšel jsem, že valná hromada se uskutečnila den před Silvestrem.

Ano, máte pravdu, byla opravdu 30. prosince. Obě strany směřovaly transakci ke konci roku, má to svou logiku a také samozřejmě daňové dopady na obě společnosti. Nemohu se vyjadřovat k záležitostem firmy Geodezie Brno, a.s., kde nejsem akcionář a kde jsem nebyl ani na valné hromadě. Myslím, že akciová společnost získala od nás slušné finanční prostředky a záleží na akcionářích, jak s nimi naloží. Tak fungují akciové společnosti.

Jednali představitelé Geodezie Brno, a.s., pouze s vámi, nebo chtěli koupit i jiné firmy?

Myslím si, že by se jim docela zamlouvala osa Praha - Brno, takže asi komunikovali s největšími pražskými společnostmi. Možná je chtěli také koupit. Investiční skupina J&T rozhodně netrpí nedostatkem financí. Mají majetek přesahující 2 miliardy. Kdyby trvaly úspěšné roky 1995-6 i dnes, tak by měli o Geodezii větší zájem, ale firma, která se pohybuje v desítkách milionů s žádným nebo malým ziskem je pro ně určitě nezajímavá. Chtějí buď pořádný byznys, nebo pryč od toho. To znamená prodat.

Určitě nabízeli prodej své geodetické části i jiným firmám, ale nejspíše jsme byli ochotni zaplatit nejvíce. Obchod je vzájemné sbližování. Nakonec jsme se shodli na částce 24 564 740 korun. A to jsou již slušné peníze.

Zajímavý byl rozdíl mezi tržní a účetní cenou, který byl relativně velký díky té značné odepsanosti základních prostředků. Zaplatili jsme za Geodezii mírně vyšší než tržní cenu.

Bude se Geodezie Brno, a.s., i nadále zabývat geodezií?

V naší smlouvě je klauzule, že si do roka vymaže tuto činnost z rejstříku. Čím budou měřit lidé v nově vzniklé GB - geodezii, s.r.o.? Původní Geodezie byla prodejcem přístrojů Nikon, vy Topconů.

Dále na Nikonech (úsměv).

Co očekáváte od získání Geodezie? Jste nyní asi největší geodetická firma.

Očekáváme určitý podíl na trhu. Vyřadili jsme konkurenta, posílili jsme svoji pozici na trhu. Kdybychom nekoupili Geodezii my, tak by ji pravděpodobně koupil někdo jiný. Uskupení GB - geodezie s Geodisem má asi 300 lidí a bude mít obrat nesrovnatelný s druhou největší firmou v žebříčku. Vznikne zde mezera.

Asi jste se stali bezkonkurenční jedničkou, ale zvládnete to?

Získali jsme zajímavou pozici na trhu. Podnikat v geodezii mohou jen optimisté, věříme že roky 2003-4 a přibližování k EU pomohou našemu oboru k více pracím a k zajímavým zakázkám. Víte, že Geodis má stále "zaměřeno na budoucnost" a teď si pořídil GB - "spolehlivého partnera" - proč by to nemohlo fungovat. Síla Geodisu vždy byla v kvalitním vybavení techniky a používaní nových technologií. To souvisí úzce s kvalitou personálu, je zde slušná koncentrace odborníků, specialistů a manažerů.

Předloni jste dosáhli v Geodisu nejúspěšnější rok. Jaký byl ten minulý?

Úspěšných roků bylo více, předloni to bylo hlavně o obratu společnosti, který byl nejúspěšnější. Loňský rok - ještě lepší, koupili jsme GB!

Jak je to možné, vždyť jiné firmy stagnují?

Stagnuje celá privátní sféra, na toto téma máte lepší dopisovatele, kteří umějí analyzovat příčiny.

Jak výhodná byla koupě brněnské Geodezie ukáže až čas. Mnohý váš čtenář o té výhodnosti nejspíše pochybuje, ale majitelé Geodisu tuto investici považují za velmi dobrou.

Ťuk, ťuk, ťuk (poklepání na stůl, nikoli na čelo - pozn. red.).

Přeji mnoho optimismu a děkuji za rozhovor

Radek PETR

Společné prohlášení společností Geodezie Brno, a.s a GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Představenstvo akciové společnosti Geodezie Brno, a.s. a jednatelé společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o. tímto zveřejňují společné závěry jednání, týkajícího se pokračování v provozování geodetických činností obou společností na českém trhu.

Na základě výměny informací o hospodaření a finanční situaci obou společností dospěla vedení společností ke shodnému názoru, aby v budoucnosti geodetická část akciové společnosti Geodezie Brno, a.s. byla začleněna do skupiny společností kapitálově kontrolované a řízené společností GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Tento krok umožní zachování samostatnosti, tradice a značky Geodezie Brno na českém trhu. Současně tento krok umožní splnění podmínky stávajícího managementu, tj. provozování geodetické činnosti dostatečně kapitálově vybaveným subjektem.

Výkonná vedení obou společností se dohodla a zavázala, že veškeré materiály, které si vzájemně poskytnou, budou přílohou tohoto prohlášení, uloženého u statutárních orgánů obou společností.

Toto stanovisko bude předloženo k projednání valným hromadám obou společností, jejichž souhlasné rozhodnutí podmiňuje realizaci výše uvedeného kroku.

V Brně 17. října 2001
Ing. Viliam Krajč, Geodezie Brno, a.s.
Ing. Ivo Hanzl, GEODIS BRNO, spol. s r.o.

vyvěšeno: 1.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Geodézie] [Pošta]