[Home Page]

Katalog geodetických firem 2002

Letošní rok 2002 je díky zářijovému přečíslování telefonních linek Telecomu takřka předurčen k oprášení Katalogu, který naposledy vyšel v roce 2000 s daty odpovídajícími tomuto roku. Letos v září tedy jako součást dvoučísla 8+9/2002 opět vydáme Katalog geodetických firem. Díky němu čísla, která se již dnes dají zjistit na www. telecom.cz/precislovani. Nová čísla budou v rámci celé republiky devítimístná a bez městských předvoleb. Pro zajištění jednotnosti je budeme v katalogu uvádět v mezinárodní podobě ve tvaru: +420 XXX XXX XXX (např. telefon do naší redakce bude tedy mít podobu: +420 251 565 572, mobil: +420 603 787 118).

Katalog dozná několika změn. Předně se vrátíme k uvádění slovně rozepsaných činností (místo čísel použitých v posledním katalogu). K prezentaci firmy bude možno přidat také stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků. Firmy budou územně členěny podle nového uspořádání krajů.

Prezentace firem v katalogu bude rozdělena do tří kategorií. V první řadě nabízíme možnost bezplatného uvedení v katalogu (pouze základní informace o firmě), dále pak dvě možnosti komerční prezentace v závislosti na počtu uváděných činností, zvýraznění názvu firmy nebo jejího majitele a uvedení loga. Navíc samozřejmě vítáme zájemce o plošnou inzerci - zvýhodňujeme je bonusovým rozšířením počtu uváděných činností v jejich řádkové prezentaci. Ukázky jednotlivých typů prezentací můžete najít na přebalu tohoto čísla (str. III). Na přebalu (str. IV) také najdete objednávku, která vám poslouží k zaslání údajů o vaší firmě do katalogu. Na obou zmíněných stranách pak můžete najít ještě řadu dalších konkrétních informací.

Vyplněnou objednávku odešlete na adresu redakce časopisu Zeměměřič, Radlická 2, 150 23 Praha 5 do 30. 4. 2002. Ke stejnému datu je třeba dodat i logo firmy (máte-li zájem o jeho uvedení) a případně i podklady pro plošnou inzerci (můžeme převzít váš grafický návrh nebo jej vytvořit v redakci). Po zpracování údajů o vaší firmě vám bude zaslána faktura zároveň s ukázkou vaší prezentace ke korektuře. Hotovou korekturu (změny, úpravy a opravy) je nutné dodat zpět do redakce nejpozději do 30. 6. 2002 - po tomto datu již nebude možné do obsahu katalogu nijak zasahovat! Prezentace firem, které fakturu neuhradí v termínu její splatnosti, nebudou do katalogu zařazeny. Chcete-li v katalogu zveřejnit informace o všech vašich pobočkách, je třeba vyplnit objednávku (+ zaplatit prezentaci) pro každou z nich!

Katalog v elektronické podobě »běhá« zdarma na internetu a jsme rádi, že někteří z vás si zde sami udržují aktuální údaje o firmě. Možnost bezplatné dálkové aktualizace mají všichni, pokud znají svůj přístupový kód (= variabilní symbol z faktury prezentace v katalogu z roku 1999). Firmám, které si již kód nepamatují, ho na vyžádání zašleme e-mailem. Stejně tak ho dáme na vědomí firmám nově do katalogu zařazeným.

Provoz elektronického katalogu byl dosud zdarma a databáze se naplňovala daty z »papírového« vydání. Stejně tak budou i letos všechny firmy, které si objednají prezentaci v »papírovém« katalogu, umístěny i do katalogu elektronického. Od 2. pololetí letošního roku však zavádíme vstupní poplatek 50 Kč ročně za uvedení v elektronickém katalogu na internetu - doporučujeme proto všem, aby ve vlastním zájmu dodali podklady pro prezentaci ve výše zmíněných termínech. V případě jejich nedodržení budete muset zaplatit poplatek (byť symbolický) za uvedení v elektronickém katalogu a do katalogu papírového se nedostanete vůbec. Editace vlastních údajů v elektronickém katalogu zůstává celoročně bezplatná.

redakce

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Geodezie] [Různé] [Pošta]