[Home Page]

Informace pro předplatitele

Rok s rokem se nachýlil a v rukou máte již druhé číslo časopisu Zeměměřič v letošním roce. To ovšem ještě neznamená, že ho máte na letošní rok řádně předplacený! Pokud máte vedle své adresy na samolepícím štítku potupné červené razítko s nápisem: Ukázkový výtisk - časopis není předplacen! - znamená to, že jste nedbali naší výzvy z časopisu 11/2001 (do kterého byla vložena zálohová faktura) a předplatné jste dosud neuhradili. Pokud se však jednalo pouze o přehlédnutí a o předplatné máte stále ještě zájem, nic není ztraceno. Stačí vyhledat zálohovou fakturu z výše zmíněného čísla (uveřejnili jsme v něm i vzor jejího vyplnění a pokyny k zaplacení) a převodním příkazem nám předplatné uhradit. Přijímáme samozřejmě i předplatné uhrazené poštovní poukázkou typu C (žlutá - platby v hotovosti). Můžete zaplatit i bez zálohové faktury, protože jakmile nám bude vaše platba připsána na účet či doručena, zašleme vám daňový doklad do účetnictví. Cena předplatného zůstává v loňské výši - 378 Kč.

red

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Různé] [Pošta]