[Home Page]

Vánočka zavoněla Výzkumákem

Zdiby (19. 12. 2001): Ředitel VÚGTK ing. Václav Slaboch při zahájení předvánočního setkání připomenul dosažené výsledky jednotlivých útvarů VÚGTK v r. 2001 a vyzdvihl např. vydání již třetího CD-ROMu o Zeměměřictví a katastru či vedení kampaně gravimetrických měření.

Za ČÚZK vystoupil ing. Nedvídek, který tlumočil pozdravy v dané době nejvyššího muže ČÚZK - místopředsedy ing. K. Večeře. Slavnostní překrojení 80 cm dlouhé vánočky provedla Lilian Liu (Tajwan / Curych). Následně se rokovalo v hloučcích, vzájemně si přálo, popíjelo a mlsalo. Kromě zaplněného žaludku si účastníci mohli odnést bentleyovský preclík ve tvaru "B" a kalendář Zeměměřiče.

Někteří pokračovali v oslavách na ČVUT, zatímco jiní (z VUT) spěchali po dálnici do Brna, aby předali slovenské KGK 600 ks knihy 250 století zeměměřictví. Doufám, že proclení těchto 7 krabic knih na hranicích dopadlo stejně dobře jako zdibská vánočka a KGK SR "naježilo" svým členům knihy včas.

(rp)

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]