[Home Page]

Karel Večeře jmenován do funkce předsedy ČÚZK

ZLÍN (11.2.2002) -Vláda České republiky na na svém výjezdním zasedání v sídle Zlínského kraje schválila návrh ministra zemědělství Jana Fencla na jmenování Karla Večeře předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze. Tato zpráva zanikla v množství mnoha dalších informací ze zasedání vlády, kde se například rozhodlo rovněž o nárůstu platů státních úředníků. Nu a ten se také týká našich čtenářů na katastrálních úřadech. Dotazovali jsme se sami v tiskovém středisku Úřadu vlády ČR, kde nám zprávu o jmenování 12.2. 2002 potvrdili ještě před zveřejněním oficiální zprávy na vládním webu.
  
   Ing. Karel Večeře se narodil 23.2.1962. Začal studovat obor geodezie a kartografie na VUT v Brně (3 semetry), ale vysokoškolská studia absolvoval na stavební fakultě ČVUT v Praze. Dále pracoval v rezortních organizacích v Pardubicích a koncem roku 1993 se stal místopředsedou ČÚZK. V říjnu 2001 byl po odchodu Jiří Šímy do důchodu do konce roku 2001 pověřen řízením Úřadu, který pak byl 45 kalendářních dnů bez oficiálního předsedy. Tím se týden před svými čtyřicetinami nakonec stal právě Karel Večeře. Po Jaroslavovi Průšovi (1954-1969) , Františkovi Koubkovi (1970-1985), Jaroslavu Ondruškovi (1985-1990), Ferdinandovi Radouchovi (1990-1993) a Jiřímu Šímovi (1993-2001) je Karel Večeře šestým prvním mužem českého zeměměřictví a katatru. Mimochodem zeměměřič K. Večeře je rovněž současně starostou obce Lipoltice na Pardubicku. Na dotaz, jak tuto starostovskou funkci zvládne, nám na konci roku 2001 Karel Večeře řekl, že mu na to stačí pátek večer.
   Karle Večeře, jelikož vládnete úřadům, na kterých jsou závislí skoro všichni naši čtenáři, přejeme Vám hodně málo unáhlených rozhodnutí a neudržitelnou sílu ke zvládnutí téměř šesti tisícihlavého rezortu. Ať vám pak k tomu stačí pracovní pondělky, úterky, středy, čtvrtky a dopolední pátky a volné neděle, kdy má každý tedy i duše Informačního systému katastru nemovitostí odpočívat, jak se v Písmu Svatém píše.

Autor: Petr Skála

vyvěšeno: 12.2.2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [katastr nemovitosti] [ČÚZK] [Pošta]