[Home Page]

250 století zeměměřictví
musí být i pro dnešní zeměměřiče zavazující.

Rytina na mamutím klu z oblasti Pavlovských vrchů 23. tisíciletí př.n.l. - do tohoto období, tj. do mladšího paleolitu, je vkládán vznik rytiny na mamutím klu, nalezeném r. 1962 archeologem B. Klímou v oblasti Pavlovských vrchů. Někteří experti usuzují, že rytina zobrazuje meandry Dyje a sídlo pravěkých lovců; v tomto případě se jedná o nejstarší známý kartografický projev lidstva. O 3 tisíciletí jsou mladší rytiny situačních náčrtů ze švýcarských jeskyní a z povodí sibiřského Jeniseje. Z 13.t. př.n.l. pochází rytina z ukrajinského Meziriče. Některé prameny datují nález do období 24 800 př.n.l. 250 století zeměměřictví - obálka
Zájemci o publikaci 250 století zeměměřictví od vysokoškolského pedagoga P. Hánka o dějinách našeho oboru, kontaktujte redakci. Kniha byla po prvním úspěšném vydání dotištěna a je v omezeném nákladu k objednání v redakci.

(zs)

vyvěšeno: 15.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Různé] [Pošta]