[Home Page]

Praha v síti GPS

PRAHA (12. - 13. 3. 2002): Během jarních prezentačních dnů se konala také prezentace 1. sítě virtuálních referenčních stanic GPS v ČR. Společnost by/S@T group, a.s., kromě informací o problematice sítí GPS, budování a provozu sítí, seznámila účastníky s výsledky dosavadních testů, předpokládaným rozvojem sítě a vhodnými přístroji pro použití v síti virtuálních referenčních stanic. Závěrem akce bylo praktické předvedení měření v tomto systému venku před budovou ČVUT. O projektu jsme detailně informovali již v Zeměměřiči č.:

(zs)

vyvěšeno: 29.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [GPS] [Víme - Víte] [Pošta]