[Home Page]

Poosmé o PÚ v Třebíči

TŘEBÍČ (21. 3. 2002): Tradičního semináře o pozemkových úpravách se zúčastnilo přes 250 odborníků ze všech regionů. Nutno dodat, že mezi účastníky byli spíše lidé z pozemkových než z katastrálních úřadů a viděli jsme tam rovněž více projektantů pozemkových práv než zeměměřičů. Poprvé také nebyl spolupořadatelem této akce KÚ v Třebíči, kterému již neřediteluje hlavní organizátor celostátního semináře Jaroslav Kolman, ale z místních úřadů jen zdejší pozemkový úřad. Nosnými tématy semináře byly paragrafy nového zákona o pozemkových úpravách a peníze. "Návrh, aby rozpočet na pozemkové úpravy byl v roce 2002 zvýšen z 500 mil. korun o 300 mil. korun, neprošel," zalitoval úvodem první muž přes pozemkové úřady na Ministerstvu zemědělství ČR Stanislav Jelen a dodal, že právě proto některé úpravy nebudou moci být v roce 2002 vůbec zahájeny. Rušení okresních úřadů sice ovlivní na určitou dobu práci pozemkových úřadů, které pod okresy stále patří, ale na ministerstvu zatím nemají informace, že by tyto úřady přišly o své budovy nebo další zázemí. "Většina úřadů zůstane tam, kde jsou nyní," dodal Jelen. Příspěvek zástupce ze Slovenska naznačil českým pozemkovým úpravářům, že jsou země, které jsou na tom ještě hůře. Možná nevíte, že na Slovensku je 2 500 mil. pozemků. "Pokud uvážíme, že na pozemkové úpravy pro celé Slovensko by bylo třeba přes 24 miliard slovenských korun, tak při současných finančních dotacích bychom to za 100 let zvládli," dodal žertem jediný řečník ze zahraničí. Zdeněk Burian je předsedou Českomoravské komory pozemkových úprav, která pořádá značné množství seminářů a na ty letošní předseda účastníky semináře pozval. "Pozemkové úpravy oslavily desetiletí a k tomuto výročí jsme vydali sborník," upozornil na zajímavou publikaci komorový představitel, který si postěžoval, že při projednávání nového zákona mnoho škod dobré věci nadělali představitelé Komory geodetů a kartografů. "Jednali s poslanci a senátory, kterým říkali, že si na pozemkových úřadech z prostředků určených pro úpravy kupují drahá auta a geodetické přístroje," uvedl Burian. Ze zeměměřičů vystoupil na semináři známý řečník Adolf Vjačka, na kterého podrobným výkladem o novinkách nového zákona navázal vykladač pozemky upravujících paragrafů Kamil Kaulich. Jelikož pozemkové úřady dostanou další pravomoci, zaznamenali jsme významné změny, jež mají urychlit úřední řízení.

Pro některé posluchače bylo překvapením, že i nový Vodní zákon č. 254/2001 Sb., má uplatnění při PÚ a vedení ISKN, což skvěle ve svém příspěvku všem sdělila právnička z Povodí Vltavy Jaroslava Nietscheová. "Podívejte se na tento zákon a zejména na definici vodního díla, která je zásadní," radila přednášející, která rovněž uvedla i zajímavosti ze zákulisí projednávání právní normy v zákonodárném sboru. "Dokonce se poslancům promítaly snímky vodních nádrží, aby se upřesnila definice vodního díla," doplnila právnička dojmy ze sněmovny, kde poslancům šlo více o restituce pozemků pod vodou než o logickou definici vodního díla, kterým je i rybník. "Jsem z toho jelen", chtělo by se zvolat po závěrečných slovech Stanislava Jelena, který pln optimismu sdělil davu, že zákon o pozemkových úpravách je nakloněn vlastníkům, katastrálním úřadům i zeměměřičům. Přitom si ministerský úředník všiml nesouhlasných posunků Lumíra Nedvídka z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, na které reagoval názorem, že to tak ředitel odboru Nedvídek určitě nemyslí. "Ale myslí," ozvalo se od stolu, kde Nedvídek seděl. "Je to paskvil. Tragedie pro zeměměřiče i úřady," řekl mimo plénum pro časopis Zeměměřič Nedvídek, který se odkazem na cestu do Prahy odmítl s lidmi z ministerstva zemědělství setkat. "Bohužel se nám nepodařilo v zákoně udržet zásadu, aby pozemkové úpravy prováděli jen odborníci s vysokoškolským vzděláním. Mám obavu, že středoškoláci na velké projekty nemusí stačit. Projekt rozjedou a v polovině skončí. Už se to stalo mnohým projektantům, kteří vyhráli veřejnou zakázku díky jimi garantované nízké ceně," svěřil se nám předseda komory Burian. Seminář v rozlučkové řeči pochválil předseda Českého svazu geodetů a kartografů Petr Polák.

Na doprovodné výstavě vystavovaly své produkty, pomůcky a přístroje firem a společností AGERIS Brno, GEFOS Praha, Geotronics Praha, Gepro, Hrdlička, HSI Praha, Konektel Brno, NATURA Hradec Králové, Pap Most, Sedláček Brno, VÚGTK Zdiby, ZOIK Kellner Karlovy Vary a I. městské mapkupectví Praha.

Petr Skála

Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ

vyvěšeno: 29.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Pozemkové úpravy] [Víme - Víte] [Pošta]