[Home Page]

Spor o autorství ke geodetickému programu již neexistuje

V loňském roce byli čtenáři časopisu Zeměměřič informováni o sporu o autorská práva k softwaru GB-VKM, resp. VKM. Protože celá záležitost již určitým způsobem skončila, rád bych informoval o výsledku a o současném stavu.

Nebudu se zde šířit o podstatě sporu (viz text pomluvného článku , moje reakce a vysvětlení ). Je pravda, že celá záležitost proběhla různými fázemi, a to jak jakousi fází skrytou, kdy zástupci GB a.s. (Geodezie Brno a.s.) shromažďovali "důkazy" proti mé osobě a posléze sdělili policii podezření ze spáchání trestného činu podle §152 trestního zákona. Mezitím uveřejnili citovaný článek a kriminální policie věc začala vyšetřovat.

Vznikem nové firmy GB-geodezie, s.r.o., užívání softwaru GB-VKM a práva k tomuto softwaru přešla z GB, a.s., na GB-geodezii s.r.o., takže od začátku roku 2002 se změnil subjekt těchto práv. Mezi autory programu VKM a novými vlastníky GB-geodezie proběhlo v lednu efektivní jednání, které po necelých dvou hodinách vedlo k oboustranně uspokojivé dohodě.

Začátkem února 2002 skončilo vyšetřování kriminální policie se závěrem, který se dal očekávat - k trestnému činu podle § 152 trestního zákona nedošlo a podání bylo odloženo. Proti tomuto rozhodnutí nebyl použit opravný prostředek.

V průběhu února byl již na pracovištích GB-geodezie postupně instalován software VKM jako náhrada (upgrade) softwaru GB-VKM, jehož vývoj byl ukončen. Je dobře, že vyhrocená situace způsobená neobratným a nešetrným způsobem přístupu byla nyní s elegancí zdárně vyřešena. Jsem také rád, že byla odstraněna jakákoliv, byť nepodložená pochybnost o legitimitě softwaru VKM.

Ing. Svatopluk Sedláček

vyvěšeno: 15.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Software] [Pošta]