[Home Page]

Další body pro MISYS

Působnost geografického informačního systému MISYS je téměř univerzální. Uživatelské aplikace nad tímto systémem vytvořené nalézají uplatnění na všech stupních veřejné správy od jednotlivých obcí až po celou Českou republiku. Je nepochybně výhodou užívat takovýto široce modifikovatelný systém jak z hlediska sdílení dat mezi lokálními pracovišti a centrálními orgány, tak z hlediska návyku na filosofii systémových řešení.

Z hlediska technického řešení nejde pouze o klasické jednouživatelské, či síťové instalace, ale k dispozici je i verze, která umožňuje vzdálený přístup k datům v prostředí Internetového prohlížeče.

Kvality MISYSu byly oceněny již v loňském roce, kdy v soutěži Geoaplikace roku 2000, získal systém MISYS - Kladno 1. cenu v kategorii "C" (územní samospráva) a systém MISYS Pražský region 2. cenu v kategorii "B" (regionální působnost). O těchto aplikacích informoval Zeměměřič 4/2001 na str. 14.

A v letošním roce v soutěži Geoaplikace roku 2001 získal 1. místo v kategorii "A" s celostátní působností projekt GIS MISYS - Česká republika - řešení, které využívají organizace, které potřebují spravovat a využívat data v rozsahu celé republiky (viz též Zeměměřič 4/2002 str. 30).

MISYS - Česká republika

Systém MISYS je plně integrovaný a funkční systém pro vstup, zpracování, uložení a správu dat. Dále umožňuje různé výstupy a obsahuje rozličné analytické možnosti. Je snadno ovladatelný, určený pro širokou skupinu uživatelů.

Používá se řada standardních modulů, další potřebné umožňuje systém přidávat podle individuálních potřeb. Řada z nich je již vyvinuta a jejich seznam je neustále rozšiřován.

Tím vzniká veliká pružnost při koncepci nových řešení, umocněná dostupností domácí české firmy pro uživatele.

Systém MISYS - Česká republika je určen především pro oblast státní správy pro usnadnění náročné administrativní přípravy, vlastní výkon státní správy a vyhodnocování stavu zájmového území. Stejně vhodné uplatnění najde v komerční sféře např. při správě technologických či energetických sítí atd.

Jednotlivé instalace systému jsou specificky sestavené podle konkrétních potřeb toho kterého uživatele. Typické pro MISYS - Česká republika však jsou především tyto moduly:

Geoaplikace MISYS - Česká republika vznikla ve spolupráci především s Ministerstvem financí, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Zeměměřickým úřadem.

MISYS v pohybu

Jednou ze zajímavých součástí aplikace MISYS - Česká republika je také modul "Záchranář". Jde o systém pro sledování a navigaci vozidel pohotovostních služeb (záchranná lékařská služba, hasiči, policie ...), umísťovaný přímo do vozidla.

Kromě jiného obsahuje:

Závěr

Jak z výše uvedených faktů vyplývá, plodná a dlouhodobá spolupráce s koncovými uživateli přináší ovoce i v celospolečenském uznání aplikací na všech stupních veřejné správy.

Petr Brabec
GEPRO

vyvěšeno: 22. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [GIS] [Software] [Pošta]