[Home Page]

Umíme psát? (3. díl)
[Na začátek] [O jeden zpět]    [O jeden dál] [Na konec]

Umíme psát? Samozřejmě, ale občas to má své "ale". Každý z nás musí občas vytvořit nějakou tu tiskovinu a aby byl výsledek slušný, je dobré si zopakovat několik zásad psaní textu.

Dělení slov

Každá řádka jednou končí a někdy je tedy potřeba i rozdělit slovo. Nesmí se však dělit, když by na konci řádku zůstalo jen 1 písmeno (a - nabáze), pokud by na následující řádek přešla pouze 2 písmena (anabá - ze), pokud by rozdělením slova vzniklo slovo nevhodné (ná - držka). Nesmíme oddělit titul (ing. - Novák), dále čísla (10 - 000), číslovky se zkratkami jednotek (10 - km) a data v číselné podobě (16. 5. - 1966, 1. - 1. 2002, 21. - srpen). Není možné též dělit zkratky (s. - r.o., ČÚ - ZK, a - pod.).

Musíme-li dělit číslovky s jednotkami, je nutné jednotku vypsat celým slovem (100 - korun). Je-li název před číslem, musí být následující číslo alespoň dvoumístné (obr. - 99, str. - 13). Datum lze rozdělit pouze mezi vypsaným měsícem a letopočtem (24. září - 1982). U složených slov dáváme přednost dělení v místě složení (Česko - moravská vrchovina). Jsou-li složené výrazy se spojovníkem, opakujeme jej i na novém řádku (slovník česko- - -německý). Dvouslabičná slova je možné rozdělit pouze v případě, že první část slova má více než 1 písmeno a druhá alespoň 3 písmena (za písmeno se počítá i interpunkční znaménko: Pa - vel, ži - to,). Víceslabičná slova dělíme podle slabik se zřetelem na stavbu slova (předpona - základ - přípona). Skupinu souhlásek uprostřed slova dělíme tak, že jednu souhlásku necháváme na prvním řádku (ses - tra). Jednoznakové předložky (k, s, v, z, o, u) a spojky (A, i) typografická pravidla zakazují ponechávat na konci řádku s výjimkou spojky "a". Lepší textové editory na tato pravidla pamatují, ale v drtivé většině případů leží odpovědnost na vás - pisatelích.

(zs)

vyvěšeno: 22.května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Různé] [Pošta]