[Home Page]

Vzdělávání pomocí internetu.

S rozvojem moderních způsobů komunikace se začínají prosazovat i nové netradiční formy vzdělávání. Jednou z nich je projekt "Vzdělávání prostřednictvím Internetu", který nabízí nové formy studia. Hodně z vás určitě zná situace, kdy si plni odhodlání zaplatíte vzdělávací kurs, který jste nuceni tu a tam vynechat, nebo dáváte přednost jinému tempu výuky apod. - a tak si pomalu zvykáme na použití slov e-vzdělání.

E-vzdělávání je po ruce doma, na cestách, v kanceláři, v Čechách, v cizině - všude, kde je k dispozici počítač a připojení na Internet a nabízí různé formy celoživotního vzdělávání. Náklady spojené s touto formou jsou nižší než při denním studiu. Časová úspora je nevyčíslitelná - jde o nejpružnější a nejsvobodnější systém vzdělávání.

Zdroj: Metro, leden 2000

vyvěšeno: 22. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Různé] [Internet] [Pošta]