[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že zkoušky odborné způsobilosti

   k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat v měsící září 2002.
  
   Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění, doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
  
  
   Informaci o konzultačním semináři ke zkoušce odborné způsobilosti podá Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, kontaktní osoba: Zdeňka Bláhová, tel.: 02/84890351, e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz.
  
   Více informací.

konference katastr, 13/5/2002

vyvěšeno: 15. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [ČÚZK] [Pošta]