[Home Page]

ZPRAVODAJ ČUZK

Částka 1 V Praze dne 4. března 2002 Cena Kč 25,-

OBSAH:

 1. - NORMATIVNÍ ČÁST:
  1. Jednací řád Zeměměřického a katastrálního inspektorátu ze dne 13. prosince 1999 č.j. 3624/1999-21 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. prosince 2000 č.j. 4908/2000-21 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 13. prosince 2001 č.j. 5085/2001-21 - úplné znění.
  2. Dodatek č. 3 ČÚZK ze dne 23. ledna 2002 č.j. 11/2002-23, kterým se mění Pokyny č. 24 ČÚZK ze dne 4. srpna 2000 č.j. 2648/2000-23 k realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v katastru nemovitostí, ve znění dodatku č.1 ze dne 25. září 2000 č.j. 4163/2000-23 a dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2001 č.j. 463/2001-23.
 2. - OZNAMOVACÍ ČÁST:
  1. Změny v Seznamu závazných tiskopisů.
  2. Seznam platných vnitroresortních předpisů upravujících činnosti KÚ a působnost ZKI.
  3. Změna ve funkci předsedy (ing. K. Večeře) a místopředsedy (ing. O. Pašek) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
  4. Přehled organizačního uspořádání resortu ČÚZK podle stavu ke dni 1. března 2002.

Vydává ČÚZK. Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné v roce 2001 činí 160 Kč. Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče pod ikonou

vyvěšeno: 20.kv2tna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [rezort ČÚZK] [Pošta]