[Home Page]

První den na GIS SEČ

První den na GIS SEČ očima ředitele KÚ je hodnocen velmi kladně. „Kromě toho, že jsem se setkal s celou řadou známých odborníků a mohl prodiskutovávat aktuální problémy dlouho do večera, věnoval jsem samozřejně pozornost i přednáškám a prezentacím.
   Hodně se zde mluvilo o problémech transformace veřejné správy a samozřejmě o problémech delimitace dat. Tuto problematiku doplnil příspěvek CAGI o projektu MIDAS. Velmi důležitý byl i příspěvek ing. Václava Čady (ZČU) s názvem Základní báze geodat, kde autor předložil logicky a přehledně srovnanou argumentaci vycházející z obecných poznatků o současné situaci, která ústí v konkrétní závěry a podněty. Moc bych doporučoval tento příspěvek převzít a otisknout.
   S potěšením jsem registroval, že katastr nemovitostí je zde chápán jako základní zdroj informací o území, byť s konkrétními připomínkami na kvalitu, k přístupu poskytování dat, k cenám, či vyhledávání informací. Z resortu nás zde je opravdu malinko, ale za velmi důležité považuji přítomnost zástupce ČÚZK – ing. Jiřího Poláčka (Odbor centrálních databází ZÚ).
   V neposlední řadě jsem se zájmem a nadšením přivítal nový časopis Geoinformace, který má zde na Seči premiéru, a občasník ITinGIS.“

Ing. Tomáš Babický

vyvěšeno: 13. června 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [GIS] [Pošta]