[Home Page]

Terminologie zdarma

Víte, jaký je rozdíl mezi geoinformatikou a geomatikou, co je to centroid, jak jsou definována analogová data? Co znamená výraz "voxel"?Vysvětlení těchto a dalších přibližně 125 termínů je uvedeno v první části Terminologického výkladového slovníku pojmů z oblasti geoinformací, který byl vydán v roce 2001 ve Věstníku Úřadu pro veřejné informační systémy (ročník II, částka 3). Věstníky ÚVIS jsou k dispozici zdarma v budově ÚVIS (Havelkova 22, Praha 3) a vycházejí i na CD-ROM, který je rovněž možné bezplatně získat.

Terminologický slovník, který byl původně zpracován Českou asociací pro geoinformace, není v České republice jediným zdrojem k vyhledání správnosti používaných výrazů. V roce 1996 vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky publikaci Jana Neumanna nazvanou Geografická informace. Český výkladový a anglicko-český a česko-anglický překladový slovník. V roce 1998 byl společnými silami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vydán Terminologický slovník geodézie, kartografie, katastra. Poslední výtisky tohoto slovníku si můžete objednat ve VÚGTK. A v roce 2000 vyšel v Českém normalizačním institutu český překlad evropské předběžné normy pod názvem Geografická informace - Slovník. ČSN P 97 9800. Česká předběžná norma.

Terminologický výkladový slovník vydaný ÚVIS si můžete zdarma stáhnout přímo ze serveru časopisu GEOinformace. Soubor je ve formátu PDF a jeho velikost je necelých 150 kB. Časopis a web GEOinformace je představen na str. 32 až 33. (zs)

autor

vyvěšeno: 4. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [GIS] [Pošta]