[Home Page]

Upozornění pro DP v ISKN

4. června 2002

Právě byla zjištěna závada v aplikaci DP, která způsobuje dočasné ochromení komunikace se serverem poskytujícím DP v případech, kdy uživatel zadá pro "Výpis z KN" nebo "Přehled vlastnictví" jako parametr "Oprávněný subjekt" název nebo IČO právnické osoby v jejímž obchodním názvu se vyskytuje znak "&". Po spuštění sestavy pak reaguje aplikace hlášením "Server nedokáže zpracovat váš požadavek......" a dále již nelze spustit žádnou jinou úlohu DP. Systém se sám zotaví z tohoto stavu, bohužel však zpravidla až po několika hodinách. Na odstranění závady dodavatel aplikace DP intenzivně pracuje. Pokud byste naléhavě potřebovali výstup z DP, který nelze specifikovat jinak než zadáním oprávněného subjektu v jehož názvu se vyskytuje znak "&", můžete zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu: zu.helpdesk@cuzk.cz.

Požadovanou sestavu vám ihned bezplatně vyhotovíme a zašleme.

19. června 2002

V posledních dnech zkoumala správa centrální databáze ISKN příčiny několika nedávných případů neúspěšného vyhledání prokazatelně existujícího vlastnictví fyzické osoby funkcí "Přehled vlastnictví". Přitom bylo zjištěno, že v některých případech nemusí negativní výsledek vyhledání vlastnictví znamenat, že zadaná osoba není registrována v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný subjekt.

Typickou okolností těchto případů je vždy skutečnost, že nenalezené vlastnictví je "společným jměním manželů" (SJM) a fyzickou osobou zadanou jako oprávněný subjekt je manželka (resp. druhý partner v SJM). Analogická situace nastává i při zadání takové osoby jako parametru "oprávněný subjekt" pro funkci "Výpis z KN". Příčina spočívá ve specifických zvláštnostech některých starších zápisů SJM v KN a jejich převodu do nových datových struktur ISKN. Je třeba zdůraznit, že problém se týká pouhého zlomku všech zápisů SJM, přesto však je třeba s touto možností počítat.

Prozatím se doporučuje používat při vyhledávání vlastnictví postup popsaný OCD ZÚ.

Omlouváme se a ujišťujeme vás, že na odstranění uvedené závady se pracuje. Toto je ukázka informací (kráceno), které dostávají registrovaní uživatelé DP emailem. redakce

Zdroj: ZÚ

Toto je ukázka informací (kráceno), které dostávají registrovaní uživatelé DP emailem. redakce

vyvěšeno: 4. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]