[Home Page]

Závada v aplikaci DP

Vážení uživatelé,
   pokládáme za nutné Vás tímto informovat, že byla právě zjištěna závada v aplikaci DP, která způsobuje dočasné ochromení komunikace se serverem poskytujícím DP v případech, kdy uživatel zadá pro "Výpis z KN" nebo "Přehled vlastnictví" jako parametr "Oprávněný subjekt" název nebo IČO právnické osoby v jejímž obchodním názvu se vyskytuje znak "&". Po spuštění sestavy pak reaguje aplikace hlášením "Server nedokáže zpracovat Váš požadavek........" a dále již nelze spustit žádnou jinou úlohu DP.
  
   Systém se sám zotaví z tohoto stavu, bohužel však zpravidla až po několika hodinách. Na odstranění závady dodavatel aplikace DP intenzivně pracuje. Pokud byste naléhavě potřebovali výstup z DP, který nelze specifikovat jinak než zadáním oprávněného subjektu v jehož názvu se vyskytuje znak "&", můžete zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu: zu.helpdesk@cuzk.cz
  
   Požadovanou sestavu Vám ihned bezplatně vyhotovíme a zašleme.
  
   Omlouváme se a předem děkujeme za Vaše pochopení.
  
  

S pozdravem
   Ing. Chotěnovský
   odbor centrálních databází KN
   Zeměměřický úřad
   Tue, 4 Jun 2002 17:24:27 +0200

vyvěšeno: 4. června 2002. 18,18 hod


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [GIS] [ČÚZK] [Víme - Víte] [Pošta]