[Home Page]

ZPRAVODAJ ČUZK

Částka 2 V Praze dne 17. května 2002 Cena Kč 25,-

OBSAH:

 1. - NORMATIVNÍ ČÁST:
  1. Pokyny č. 24 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 4. srpna 2000 č.j. 2648/2000-23, k realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb., v katastru nemovitostí, ve znění dodatku č.1 ze dne 25. září 2000 č.j. 4163/2000-23, dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2001 č.j. 463/2001-23 a dodatku č. 3 ze dne 23. ledna 2002 č.j. 11/2002-23 - úplné znění.
  2. Pokyny č.13 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. února 1995 č.j. 93/1995-23 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. června 1995 č.j. 3443/1995-23, dodatku č. 2 ze dne 31. srpna 1995 č.j. 4703/1995-23, dodatku č. 3 ze dne 29. července 1996 č.j. 3480/1996-23, dodatku č. 4 ze dne 23. ledna 1998 č.j. 59/1998-23, dodatku č. 5 ze dne 10. dubna 1998 č.j. 1126/1998-23, dodatku č. 6 ze dne 20. listopadu 1998 č.j. 4229/1998-23, Návodu pro vedení katastru nemovitostí ze dne 6. dubna 1999 č.j. 89/1999-23, dodatku č. 7 ze dne 5. prosince 2000 č.j. 5139/2000-23, dodatku č. 8 a sdělení ze dne 7. března 2002 č.j. 829/2002-23 - úplné znění.
  3. Statut zeměměřických a katastrálních inspektorátů ze dne 15. března 2002 č.j. 1393/2002-22.
 2. - OZNAMOVACÍ ČÁST:
  1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  2. Změny názvu katastrálních území. (Úplný seznam platných názvů všech k.ú. naleznete na www.cuzk.cz).
  3. Změna ve funkci ředitelů Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí (od 1.6. ing. Daniel Králík), Táboře (od 1.7. JUDr. Ivana Mizerová) a ZKI v Českých Budějovicích (od 1.7. ing. Jaroslav Šabatka).

Vydává ČÚZK. Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné v roce 2001 činí 160 Kč. Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče pod ikonou

vyvěšeno: 8.července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [rezort ČÚZK] [Pošta]