[Home Page]

Povodně na 3.MIS a 23.UDMS

Do programu 3. konference Městské informační systémy a 23. sympozia UDMS, 1.-4.října 2002, Praha ( www.imip.cz/digim ) bude zařazen aktuální mimořádný blok věnovaný využití digitálních map, ortofoto map a IT GIS v povodňových dnech. Předpokládá se jak blok v češtině, tak blok v angličtině.
   Je již zajištěn rozsáhlejší výklad za hl.m.Prahu (MHMP, IMIP).

   Obracíme se na vás s výzvou: pokud máte své zkušenosti, se kterými byste chtěli do programu přispět, ozvěte se neprodleně na adresu digim@imip.cz nebo hojdar@mbox.dkm.cz !
   Program, registrace a další informace o 3.MIS a 23.UDMS najdete na www.imip.cz/digim

Josef Hojdar
předseda programového výboru
3.konference Městské informační systémy a 23.sympozium UDMS, Praha, 1.-4.10.2002 na www.imip.cz/digim 23rd Urban Data Management Symposium, Prague, October 1-4, 2002 on www.udms.net
02-22252291, 02-22250015, 0605-211571, hojdar@mbox.dkm.cz, SMS: josef.hojdar@click.cz

vyvěšeno: 21. srpna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2002
[Server] [Kartografie] [GIS] [Pošta]