[Home Page]

Omezení provozu KÚ v důsledku povodní.

ČÚZK oznamuje, že z důvodu povodní jsou mimo provoz: Katastrální úřad v Českých Budějovicích a Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích. Více na www.cuzk.cz

podpis: (zs)

vyvěšeno: 20. srpna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2002
[Server] [ČÚZK] [Pošta]