[Home Page]

Návrh nového katastrálního zákona

  ČÚZK zpracoval návrh nového katastrálního zákona, který má být do 31.12.2002 předložen vládě ČR. Jde o rozsáhlou koncepční změnu s vazbou na připravovanou úpravu občanského práva. Dopady tohoto návrhu budou poměrně rozsáhlé, proto je text návrhu dáván touto formou k dispozici zájemcům z řad odborné veřejnosti v předstihu před předložením vládě.

(zs)

vyvěšeno 11.7.2002


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Katastr] [Pošta]