[Home Page]

Porada pořadatelů konferenci GIS, DPZ

CAGI svolává poradu pořadatelů odborných konferencí s tematikou IS, GIS, DPZ…

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte mi pozvat vás na poradu organizátorů konferenci pořádaných k odborné tematice IS, GIS, DPZ..., kde spolupořadatelem je mimo jiné i Česká asociace pro geoinformace (www.CAGI.cz).

   Záměrem této porady je konzultovat následující body:
- tematické zaměření konferenci, seminářů, školení
- organizace přednášek (referátu) a jejich prezentace na odborných akcích
- profilace témat ve vztahů k potřebám propagace a rozvoje GIS nejen v době transformace VŠ a rozšíření aktivit do dalších možných oblastí lidské činnosti
- zpracování přehledu chybějících odborných akcí
- profil účastníků konferenci - cílová skupina odborníků a odborné veřejnosti, kterou chceme oslovit
- termíny konání seminářů, konferenci, školení
- postavení CAGI v rámci organizace odborné akce, její aktivní (pasivní) účast a čím může napomoci, zapojení do programu konference
- možnosti případně podpory a propagace činnosti CAGI že strany organizátorů konferenci
- možnosti spolupráce organizátorů při pořádání konferenci a naplňování programu konferencí
- náměty a podněty organizátorů
- ostatní

   Porada se bude konat 17. 09. 2002 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. dv. 245, II. patro, Magistrátu města Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810.

   V případě, že jsem opomenul pozvat organizátory dalších konferencí s tematikou GIS, DPZ ..., prosím předejte organizátorům konference tuto pozvánku a mě pouze na vědomí.

   Děkuji Vám za spolupráci a přejí hezky den

Josef Falt
místopředseda CAGI
a vedoucí OK3 - konference, semináře, soutěže
Česká asociace pro geoinformace
tel.: 049/5751 478; fax: 0455/631 495
mobil: 0603/230 031
e-mail: gis.sec@worldonline.cz
29/8/02

vyvěšeno: 11. 9 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [GIS] [DPZ] [Pošta]