[Home Page]

Soudní znalec nepodléhá ZKI

Obrátil jsem se na ZKI ve věci nedostatečné dokumentace vytyčení hranice pozemku soudním znalcem. Šlo o vytyčení (dle slov soudního znalce v jeho znaleckém posudku) provedené na žádost soudu. K tomuto vytyčení dodal dotyčný znalec pouze znalecký posudek bez měřického náčrtu i bez jakýchkoliv výpočtů či měření soudu, který na jeho základě rozhodl a přiložil ho k odůvodnění rozsudku. Pro informaci je nutno dodat, že šlo o lokalitu s dekadickou mapou ZMVM 4.t.p. s kvalitním bodovým polem. Na příslušný katastrální úřad nedodal soudní znalec žádnou dokumentaci. Na mou žádost o doplnění dokumentace mi soudní znalec a později i ZKI odpověděli, že soudní znalec postupoval v souladu s právními předpisy, a že jako soudní znalec nepodléhá kontrole ZKI.

Nechce se mi věřit, že soudní znalci nemusí dodržovat při své činnosti obecně platné právní předpisy, za něž považuji zákon 200/94 Sb. a vyhl.190/96 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rád bych zjistil zda soudní znalec opravdu při vytyčení hranice nemusí podle těchto předpisů postupovat a pokud ne, tak proč?

S pozdravem Jan Tošner

vyvěšeno: 16. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Katastr nemovitostí] [Pošta]