[Home Page]

Je zaměstnavatel oprávněn sledovat, co si čtete na internetu?

Zaměstnavatel má právo monitorovat využití zařízení, které mu patří a jehož provoz financuje. Pokud jste přesvědčen, že by mohl zaměstnavatel proti vám využít skutečnost, že si hledáte práci a při tom využíváte jeho zařízení, nezbývá než doporučit - připojujte se z domova. Na druhé straně § 1 odst. 4 Zákoníku práce uvádí:

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích.

Například pokud by ze strany zaměstnavatele došlo na základě údajů zjištěných monitorováním přístupu k internetu k diskriminaci nebo propuštění z některého z výše uvedených důvodů. V tomto smyslu neznám dosud žádné soudní rozhodnutí v českých zemích. V USA však již několik obdobných soudních pří proběhlo. Například: zaměstnanec byl propuštěn na základě své sexuální orientace, kterou zaměstnavatel zjistil v rámci monitorování jeho e-mailu. Výpověď byla soudem označena za diskriminační a propuštěný zaměstnanec získal tučné odstupné. Nic z výše uvedeného však nemění názor, že zaměstnavatel má právo monitorovat využívání svého zařízení.

servis zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]