[Home Page]

Dějiny zeměměřictví na webu

V rámci pedagogického grantu ČVUT v Praze č. CTU 02 15511 byly zpracovány webové stránky dílčí skupiny předmětů inženýrské geodezie, zajišťované katedrou speciální geodezie fakulty stavební.

   Mezi nimi je též volitelný předmět Dějiny zeměměřictví na adrese http://gama.fsv.cvut.cz/~hanek/DEJZ/CZ/. Jeho stránky nabízí všem zájemcům dříve publikované články a referáty o výrobě zeměměřických přístrojů v českých zemích od 16. po polovinu 20. století, po jednom v angličtině, češtině a němčině. Pouze v češtině je zatím přehled našich významných geodetů 19. století. Těžištěm je zařazení zhruba stovky fotografií exponátů z dokumentačního katalogu úspěšné výstavy "Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying Instruments in Czech Lands", uspořádané Národním technickým muzeem v Praze za podpory Českého svazu geodetů a kartografů v první polovině roku 2000 při příležitosti FIG Working Week Prague 2000 v rámci akce Praha - evropské město kultury. Anglická verze bude zprovozněna do konce roku 2002.

podpis: (Há)

vyvěšeno: 26. srpna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [HISTORIE] [Pošta]