[Home Page]

Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR?

Anketa: Napište nám, za kolik dní vám KÚ obvykle potvrzuje vaše GP? Máme na mysli GP, které nejsou vráceny k přepracování. Napište např.: 50 GP bylo do 14 dnů, 150 do měsíce, 7 do 2 měsíců a 1 do půl roku. Můžete připojit i slovní komentář a konkrétní údaje, které případně zveřejníme až po vzájemné domluvě. Ručíme za důvěrnost - proto nepřijímáme anonymní informace.

Vážená redakce, jsem geodetka pracující v oblasti působnosti KÚ v Děčíně, kde se situaci vyvíjí z tohoto pohledu doslova tragicky. V současné době je lhůta pro potvrzení GP (i toho nejjednoduššího) dva měsíce. Pokud se ptám na KÚ proč, jasnou odpověď mi nedá nikdo. Nikde totiž není stanovena lhůta pro potvrzení, a tak není ani jejich povinností mi cokoliv zdůvodňovat. Dříve byla tato lhůta stanovena v "Prozatímním návodu pro vedení katastru nemovitostí" na 7 dní. V "Metodickém návodu pro správu a vedení katastru nemovitostí", platném v současné době, je velice "pěkná" věta: "potvrdí bez zbytečného prodlení". Časem se tedy asi stane, že tato lhůta bude činit třeba i rok a nikomu to vadit nebude. Opravdu nikomu? Nebylo by dobré pokusit se, aby byla lhůta opět stanovena počtem dní? Jsme totiž doslova vydání na milost či nemilost pracovníkům KÚ a pokud se proti nim někde ozvete, tak máte smůlu.

Abych ale byla objektivní, musím přiznat, že pokud požádám osobně o přednostní potvrzení některého plánu, zatím mi v letošním roce vždy bylo vyhověno - pracovníci potvrzující GP totiž mohou tyto plány potvrzovat mimo pracovní dobu (např. v sobotu). Musím však doslova rozhodovat o tom, kdo bude moci např. požádat o kolaudaci v přijatelné době a kdo si minimálně dva měsíce počká. Pokud bych totiž chtěla vyhovět všem, musela bych, s ohledem na skladbu svých zakázek, požadovat přednostní potvrzení u více jak poloviny mnou vyhotovených plánů. Navíc dost dobře nechápu smysl tohoto opatření (potvrzování mimo pracovní dobu). Pokud totiž mají pracovníci úřadů toto placeno jako tzv. přesčasy, pak by měli potvrzovat podle pořadí a pokud to dělají zadarmo, pak je jen otázka času, kdy je to přestane "bavit" a buď budou vyžadovat, abychom jim tento čas zaplatili, anebo budou mít prostě všichni smůlu a budou muset čekat.

A teď jednu nadnesenou úvahu: pokud bude lhůta pro potvrzení růst tímto tempem (v průběhu jednoho roku vzrostla z cca 14 dnů - před migrací - na dva měsíce), bude za nějaký čas nutno vyhotovit GP ještě dříve, než vůbec započne stavba, aby úředníci do kolaudace vůbec stihli plán potvrdit.

Samozřejmě jsem se snažila získat informace "přímo u zdroje" a posuďte sami, co mi odpověděli:

"K Vaší žádosti o výklad ustanovení bodu 14.1.2.2 Návodu pro správu a vedení KN ze dne 14. srpna 2001 č.j. 4571/2001-23, sděluji:

Při absenci zákonného ustanovení, které by taxativně vymezilo lhůtu pro potvrzování GP, je výše citovaným předpisem našeho úřadu uloženo KÚ, pokud GP splňuje náležitosti předepsané právními a technickými předpisy, musí KÚ potvrdit GP bez zbytečného prodlení, a to v co nejkratší době. Vzhledem k tomu, že délka této lhůty se odvíjí od kapacitních možností příslušného KÚ, je dále stanovena možnost si lhůtu na potvrzení GP dohodnout.

Pokud se domníváte, že na příslušném KÚ trvá potvrzení GP příliš dlouho, požádejte písemně ředitele tohoto úřadu, zda by nebylo možné posílit či změnit organizační zabezpečení tohoto problému. Zajištění činnosti potvrzování GP je zcela a výhradně v jeho kompetenci."

(Ing. Vejvodová, ČÚZK Praha, 5. 11. 2001)

Pokud to tedy shrnu: Když budete hodná, nebudete si stěžovat a budete se uctivě chovat k pracovníkům KÚ a neustále je budete prosit, oni vám vyhoví. Pokud si budete stěžovat, pak na vás pošleme kontrolu (tak tomu skutečně v loňském roce bylo) a nic vám nepotvrdíme - to se mi opět stalo loni těsně před koncem roku.

Takže vyzývám všechny geodety: opravdu si necháme vše líbit a budeme i nadále mlčet? Nechce se mi totiž věřit, že by většině toto vyhovovalo.

Pro dnešek jsem toho asi napsala víc než dost, přesto mám v záloze ještě minimálně jedno téma na zamyšlení a tím je poskytování informací na KÚ osobám bez předepsaného vzdělání a provádění geodetických prací těmito lidmi. I k tomuto tématu vlastním zajímavou korespondenci. S tím totiž souvisí i cena našich prací - o tomto tématu nedávno psal ve vašem časopise ing. Hrdlička. O tom ale až někdy příště.

Ing. Alena Podrazká

vyvěšeno: 14. října 2002

další info


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Geodezie] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]