[Home Page]

Kouření na pracovišti

Kouření na pracovišti je i přes jasnou legislativní definici v novém Zákoníku práce stále značným problémem. Kanceláře jsou často průchozí a kouření v jedné místnosti činí vzduch nedýchatelným i v místnostech ostatních. Problém je větší, když kouřící osobou je jeden ze šéfů. Jak to tedy je?

Zákoník práce zde odkazuje na zákon 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Podle tohoto zákona je kouření zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření. V § 4 zákona jsou stanovena omezující opatření. Podle nich se mimo jiné zakazuje kouřit v pracovních místnostech, kde účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci. Pokud tedy z provozních důvodů není možné zavřít dveře, pak účinkům kouření jsou vystaveni nekuřáci i ve vedlejších neoddělených místnostech. (§ 4 odst.f) Právnické osobě, která porušila výše uvedený zákaz, může uložit orgán obce v přenesené působnosti pokutu až do výše 50 000 Kč. Fyzické osobě pak pokutu až do výše 5 000 Kč. (§ 12)

servis Zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]