[Home Page]

Má pracovník nárok na stravenky na oběd?

Právní nárok na poskytování stravenek na obědy zaměstnavatelem není. Pokud zaměstnavatel zajistí svým zaměstnancům stravování, a to i v jiném než vlastním zařízení (například formou stravenek), jsou související náklady ve výši stanovené zákonem nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, které se odečítají od základu daně. (§ 24 odst 2. písm j. zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.) Takto je možné odečíst příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zákona O cestovních náhradách č. 119/1992 Sb.

servis zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]