[Home Page]

O podnikání

Když jsem přišel do Hamburku a začal postupně pronikat do světa podnikání, pochopil jsem, jaké jsem měl štěstí. Podnikatelské prostředí v Hamburku a v celém severním Německu je velmi konzervativní. Obchody se často uzavírají stiskem ruky a všichni se chovají korektně. Pokud někdo tato pravidla poruší, je ze společenství hanzovních podnikatelů vyobcován a nemá šanci, že by byl přijat zpět. Je to vysoká škola slušnosti v podnikání a já jsem rád, že jsem ji absolvoval...

Václav Fischer,
Zdroj: Jak se žije v zemích EU

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]