[Home Page]

Letošní srpnová povodeň v Česku

V konferenci GIS na internetu byl položen dotaz na povodňová rastrová data pro GIS. Průběh letošních velkých povodní byl zaznamenán také prostředky DPZ, leteckého snímkování a fotogrammetrie. Na stránkách společnosti ARCDATA jsme nalezli velmi podrobný přehled. Pražská Troja a Stromovka na snímku družice QuickBird se zvláštním barevným režimem ze 17. 8. tohoto roku.

Letecké snímky

Geodis Brno

Pro potřeby vyhodnocení průběhu a následků záplav uskutečnila firma GEODIS Brno, s.r.o. letecké snímkování rozvodněných řek povodí Vltavy, Labe a Moravy (včetně okolních zatopených území). Snímkování proběhlo ve dnech 14. až 18. 8. 2002 v oblastech:

Na www.geodis.cz naleznete i schéma snímkování včetně časového harmonogramu. Prezentaci pozic jednotlivých snímků spolu s jejich číselným označením připravuje Arcdata prostřednictvím technologie ArcIMS. Podrobnější informace o těchto snímcích včetně náhledů již zpracovaných ortofotomap si můžete prohlédnout přímo na stránkách společnosti GEODIS Brno, s.r.o. Na snímku Prahy, který pořídila družice QuickBird v sobotu 17. 8., již ustupuje voda ze zatopených ostrovů.

Argus Geo Systém

Také firma Argus Geo Systém s.r.o. provedla letecké měřické snímkování zaměřené na dokumentaci povodňových škod a přípravu podkladů pro projektování protipovodňových opatření. Snímkování proběhlo ve dnech 14. až 16. 8. 2002. Letecké měřické snímky jsou snímány s podélným a příčným překrytem umožňujícím fotogrammetrické vyhodnocení výškových poměrů, polohové situace a tvorbu ortofotomap apod.

Harmonogram provedeného snímkování:

rezentaci pozic jednotlivých leteckých snímků připravuje Arcdata opět prostřednictvím technologie ArcIMS. Zaplavený Terezín  na snímku Argus Geo Systému

Družicové snímky

QuickBird

Družice QuickBird pořídila 17. 8. snímek záplavou postižené Prahy. Tento snímek obsahuje 3 pásma ve viditelném oboru spektra + 1 pásmo v blízkém infračerveném oboru spektra. Díky tomu jsou zaplavená území velice dobře identifikovatelná. Zpracovaný snímek má prostorové rozlišení 70 cm.

Jednotlivé části území Prahy jsou v plném rozlišení k dispozici ke stažení na stránce společnosti Eurimage. Snímky jsou uvedeny v přirozených barvách s rozlišením 70 cm.

Pracovníci ARCDATA vám na svých stránkách nabízejí ukázku části tohoto snímku v rozlišení 2,5 m, přičemž spektrální pásmo viditelné červené je nahrazeno spektrálním pásmem infračerveným. Tato barevná kompozice totiž usnadňuje identifikaci zaplavených oblastí. Vegetace je červená, vodní plochy modrozelené, zástavba světle modrá. Jedná se o oblast Stromovky a zoologické zahrady v Praze.

SPOT

Družice z řady SPOT snímaly území postižené povodněmi jak v oblasti povodí Vltavy a Labe, tak v oblasti Znojma. Snímků je k dispozici celá řada jak v multispektrálním módu (s rozlišením 20 a 10 m), tak v panchromatickém módu (rozlišení 10 a 5 m). Podrobný přehled dostupných snímků Arcdata na vaši žádost zašle. Jako příklad jsou na www.arcdata.cz náhledy snímků z nejnovější družice SPOT 5 a z družice SPOT 4.

Landsat

Družice řady Landsat nejsou na rozdíl od ostatních uvedených družic programovatelné, takže je nelze nasměrovat v pravý čas na pravé místo. Vše se řídí kalendářem přeletů, který stanovuje, kdy bude dané území družicí snímáno. U družic Landsat je interval mezi jednotlivými přelety 16 dní. Díky tomu není vhodných snímků z těchto družic mnoho. Celkový výběr těchto snímků opět v Arcdata.

Jedním z mála použitelných snímků z družice Landsat 7 v době záplav v České republice je např. snímek z 22. 8. 2002, jehož náhled naleznete také na Webu Arcdata.

Pro získání představy o prostorovém rozlišení jednotlivých typů snímků navštivte stránky věnované jednotlivým družicím na www.arcdata.cz v rubrice Družicová data.

Radarsat

Družice Radarsat, jež je vybavena radarovým senzorem, který dokáže snímat zemský povrch i pokud je zakrytý oblačností, pořídila snímky povodní postižených oblastí ve dnech 17. 8., 18. 8., 20. 8. a 21. 8.

Klad těchto snímků si můžete prohlédnout na mapovém serveru Ministerstva životního prostředí. V současné době je na tomto mapovém serveru v plném rozlišení k dispozici snímek ze 17. 8. (jedná se o snímek vykreslený i v náhledu).

Jak radarový snímek vypadá, se můžete přesvědčit na výřezu ze snímku pořízeného 18. 8. Jedná se o oblast soutoku Labe a Vltavy.

Snímky poskytla kanadská společnost Radarsat Int. Zdroj informace: www.arcdata.cz, kde naleznete kromě ukázek také propojení na jednotlivé weby. Pracovníkům ARCDATA patří vřelé uznání.

Kráceno a převzato z časopisu GEOinformace, který obsahuje např. i harmonogramy snímkování.

(zs)

vyvěšeno: 14. září 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [GIS] [Pošta]