[Home Page]

Právo na informace

Zákon o svobodném přístupu k informacím schválila sněmovna již 11. 5. 1999. Legislativní úprava, která platí od roku 2000, předpokládá, že každý občan má právo na to, aby mu státní a územněsprávní orgány i některé další instituce poskytly informace, jimiž disponují.

servis Zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]