[Home Page]

Umíme psát? (5. díl)
[Na začátek] [O jeden zpět]    [O jeden dál] [Na konec]

Umíme psát? Samozřejmě, ale občas to má své "ale". Každý z nás musí občas vytvořit nějakou tu tiskovinu a aby byl výsledek slušný, je dobré si zopakovat několik zásad psaní textu.

Čísla a zkratky

Tečka nebo čárka oddělující hodiny od minut se sází bez mezer, sekundy od minut se oddělují tečkou a jejich desetiny desetinnou čárkou. Při sazbě sportovních výsledků se hodiny, minuty i sekundy oddělují dvojtečkou bez mezer. Časové údaje se nesmí dělit do dvou řádků.

Číslice spojená s výrazem do jednoho slova nebo značky se sází bez mezery: 25krát, 50násobek, 100% odborník (čti: stoprocentní). Ve spojení odborník na 100 % je však nutná mezera!

Značka pro stupeň se používá v řadě případů, ale vždy to musí být opravdu značka stupně definovaná ve fontu písma a ne deformace písmene "o" nebo nuly. Podle způsobů použití se bude měnit oddělování znaku mezerou. Píšeme totiž např.: -5 °C nebo nám bližší 30°12'40'', ale na druhou stranu: 12° pivo (jedná se o přídavné jméno).

Zkratky běžných výrazů se píší minuskami s tečkou (aj., např.), zkratková tečka se sází vždy těsně za výraz a po ní následuje mezera. Pokud za zkratkovou tečkou následuje další interpunkční znaménko (např. středník), píše se bez mezery. Zkratky akademických titulů jsou také zakončeny tečkou a psaní velkých a malých písmen se řídí pravopisnými pravidly (MUDr., Ing., ing., Mgr.).

(zs)

vyvěšeno: 14.října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]