[Home Page]

Čtyřiačtyřicátý brněnský strojírenský veletrh

BRNO (16. - 20.9.2002) - Už dávno není Brněnský strojírenský veletrh cílovým místem zeměměřičů, jako tomu bývalo v osmdesátých letech minulého století, kdy ve veletržním areálu vystavovali zástupci geodetických firem a výrobců pro zeměměřiče příhodných pomůcek. Pamatuji si, že tehdy byly k obdivu i nové rýsovací potřeby od výrobců zvučných značek, jež tu nebyly volně dostupné. Pamětníci si na tehdejší veletrhy jistě vzpomenou ještě ve spojitosti s Burzami technických zlepšení, které se konaly ve stejný čas a podniky Geodezie zde předváděly své zlepšovací návrhy. Jejich popis by dnes asi mladým kolegům vykouzlil na jejich rtech úsměv, ale to jenom proto, že netuší, čemu se jim za dvacet let budou smát jejich děti. S touto reminiscencí jsem prošel už čtyřiačtyřicátý veletrh a hledal, jak je strojírenství propojeno s naším oborem, který máme všichni rádi.

Mezi vystavovateli jsme sice ani letos nenašli dodavatele geodetických přístrojů, ale vyhlédli jsme si tu něco podobného. Na dvou místech shodou okolností na stáncích, kde se vystavovaly váhy, se prezentovaly GPS systémy. Firma Pivotex dováží ke kolovým nakladačům YES nejenom přenosné váhy, ale i GPS přístroj, který zaznamenává pohyb nakladače například po lomu. Dopravci by jistě uvítali, kdyby měli podobně lokalizované i přenosné váhy Pivotexu, s kterými může policie, kdyby ovšem chtěla, během několika minut zřídit kdekoliv kamiony dokonale převažující stanici a chytat tak ničitele našich silnic a dálnic. Firma NOVUM zase vystavovala zařízení pro satelitní sledování pohybu vozidel pomocí GPS. "Zařizovali jsme tento systém pro Kostelecké uzeniny a tam už se s některými řidiči rozloučili pro neplnění pracovních příkazů jízd. Řidiči se pak nestačili divit, kdo na ně prásknul, že nejeli pro předepsané trase," řekl nám zástupce vystavovatele, který jako mapový podklad využívá produktů od firmy T-mapy. Zajímavou expozici měl na veletrhu rovněž Český metrologický institut, kde bylo k dispozici jeho nové prezentační cédečko i se zajímavými vysvětleními. Víte například, jaký je rozdíl mezi kalibrací a ověřením?

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky ze stejných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. CD Institutu jsme předali i s písemnými podklady o Institutu do VÚGTK ve Zdibech. A ještě něco. Zajímavý názor zazněl na veletrhu hned první den při tiskové konferenci. Ministr průmyslu Jiří Rusnok zde prohlásil, že tato vláda bude podporovat technické školství a dodal, že se tak nemusí dělat jen pouze finanční podporou.

Poznámka redakce: Články, které jsou zveřejňovány na internetu dříve než v časopisu, nebo v papírové podobě vůbec nevyjdou, neprocházejí jazykovou korekturou a jsou zveřejňovány tak, jak je autor zaslal redakci. Děkujeme za pochopení.

Petr Skála

vyvěšeno: 18. září 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [GIS] [GPS] [Pošta]