[Home Page]

Televizní poplatky za počítač?!?

Jak je to s placením koncesionářského poplatku v případě, že v domácnosti nemám televizor, ale pouze počítač s grafickou kartou (ATI All in wonder), která umožňuje příjem TV signálu. Je v tomto případě můj počítač televizním přijímačem?

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích č. 252/1994 Sb., který byl novelizován zákonem č. 135/1997 Sb. definuje v § 1 předmět rozhlasových a televizních poplatků. Podle zákona se televizní poplatek platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Takové zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej držitel upraví k jinému účelu. (§ 1 odst. 2) Z přijímače, který umožňuje individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového i televizního vysílání, se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek! (§ 1 odst. 3) V rámci této zákonné definice je počítač, který umožňuje příjem TV signálu, zařízením technicky způsobilým k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání a podléhá placení televizního poplatku. Fyzická osoba - platí rozhlasový a televizní poplatek jen jednou bez ohledu na množství televizorů, které vlastní. Právnická osoba - je na druhou stranu povinna platit rozhlasový a televizní poplatek z každého přístroje.

servis Zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]