[Home Page]

Nejmodernější fotogrammetrické zařízení v Evropě představil Geodis Brno

Geodis jako první na evropském kontinentě zakoupil systém TerraShare. Daný SW je velice mocným nástrojem a umožňuje archivaci, správu a manipulaci s rastrovými daty, kterých právě firma Geodis má ve svém archivu i v oblasti současně zpracovávaných projektech značný počet (cca 20 000 snímků ročně)...

Převzato z www.GEOinformace.cz

podpis: (zs)

vyvěšeno: 26. září 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [GIS] [Víme - víte] [DPZ] [Pošta]