[Home Page]

Léčení v Německu zdarma!

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM

Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch

Americká 42, CZ-306 14 Plzeň, tel: +420/ 377 220 879, 377 184 107, fax: +420/ 377 184 169

e-mail: tandem@tandem.zcu.cz, http://tandem.adam.cz

Pojištění v Německu
od 1.9.2002 nová smlouva mezi ČR a SRN

“Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikovou Německo o sociální zabezpečení” ze dne 27.7.2001 a vstoupila v platnost právě 1.9.2002.

Český pojištěnec má před výjezdem do Německa na základě Smlouvy po předložení určitého formuláře a splnění určitých podmínek na území SRN nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako německý pojištěnec (český pojištěnec bude muset platit spoluúčast tam, kde je povinná pro německého pojištěnce).

Kompletní informace najdete na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad (http://www.cmu.cz). Zde Vám přinášíme souhrnné informace, které jsme získali tamtéž.

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, e-mail:
info@cmu.cz
Tel.: +420-234 462 041, Fax.: +420-234 464 951

 

 

1) turisté

Před výjezdem do Spolkové republiky Německo si český pojištěnec vyzvedne na pobočce svojí zdravotní pojišťovny formulář D/CZ 111. Tento formulář potvrzuje, že má v České republice nárok na věcné dávky (zdravotní péči) na účet této pojišťovny. Po vyplnění a potvrzení formuláře je nutno, po výjezdu do Německa, dostavit se do některé z místních nemocenských pokladen. Na pobočce obdržíte bezplatně výměnou za formulář tzv. ”Zúčtovací lístek” – “Abrechnungsschein / Erfassungsschein”, platný v celém Německu. S tímto dokladem se v případě potřeby obracejte na smluvní lékaře dotyčné nemocenské pokladny. Lékař Vás s tímto “nemocenským lístkem” ošetří takříkajíc “na pojišťovnu”. To znamená, že po Vás může chtít v hotovosti pouze částky spoluúčasti, které je povinen platit i německý pojištěnec.

Formulář D/CZ 111je nutno osobně vyzvednout u Vaší zdravotní pojišťovny. Postupy dle doby pobytu v Německu:

  1. v Německu jste po určitou dobu: formulář platí pouze po dobu pobytu
  2. do Německa vyjíždíte častěji: doba platnosti formuláře je maximálně půl roku, to musí být zřetelně vyznačeno. Po uplynutí uvedené doby je nutno celý tento postup opakovat.
  3. Německem pouze projíždíte: Smlouva pokrývá především vážné případy úrazy a zhoršení zdravotního stavu s následnou hospitalizací. V tomto případě Vás ve všech smluvních zemí přijmou a úhradu za Vám poskytnutou péči zúřadují i bez toho, aby byl dotyčný předem zaregistrován v nemocenské pokladně v místě pobytu. Proto v případě průjezdu je dobré se zaregistrovat jen v případě kdy je zřejmé, že bude potřeba zdravotní péče. V případě vážného úrazu a následné hospitalizace, postačí prokázat se v nemocnici formulářem potvrzeným vaší českou zdravotní pojišťovnou.

 

 

2) studenti

Čeští studenti, studující v Německu a pojištění v ČR se již nemusí povinně pojišťovat v německém systému veřejného zdravotního pojištění. Budou se muset v SRN zaregistrovat s formulářem D/CZ 111 vystaveným jejich českou pojišťovnou. Ze Smlouvy však budou mít nárok pouze na základní nutnou a neodkladnou zdravotní péči

 

3) vyslaní pracovníci

Vyslaní pracovníci českých firem pracující v SRN si musí před výjezdem obstarat dva formuláře: D/CZ 101 na České správě sociálního zabezpečení a D/CZ 111 na pobočce svojí zdravotní pojišťovny. Formulář D/CZ 111 je vystavován na omezenou dobu. Pokud vyslanému pracovníkovi končí jeho platnost, musí si napsat, popřípadě dojít na svou českou pojišťovnu a požádat o prodloužení jeho platnosti. Vyslaní pracovníci mají na základě výše uvedených formulářů při pobytu v Německu nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči (upozorňujeme, že český pojištěnec bude muset platit spoluúčast tam, kde je povinná pro německého pojištěnce).

 

4) čeští pendleři

Čeští přeshraniční pracovníci (pendleři), kteří pracují v SRN a bydlí v ČR, kam se alespoň jednou týdně vrací, se budou moci na základě Smlouvy odhlásit z českého veřejného zdravotního pojištění. Aby mohli být vyjmuti z českého zdravotního pojištění a zaregistrováni v ČR jako němečtí pojištěnci,  musí si nechat u německé Krankenkassy (nemocenské pokladny ) potvrdit formulář CZ/D 106, který předloží svojí české zdravotní pojišťovně. Ta po nich bude dále vyžadovat doklad o tom, že v ČR skutečně bydlí (Čechům postačí pas, či OP s vyznačeným trvalým bydlištěm na území ČR). Pokud budou na základě výše uvedeného postupu v ČR zaregistrování jako němečtí pojištěnci, nebudou již nadále pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, ale přesto budou mít nárok na celou zdravotní péči v České republice podle českých právních předpisů a na účet německé pojišťovny.

5) němečtí pendleři

Němečtí přeshraniční pracovníci, kteří pracují v ČR a bydlí v SRN,  kam se alespoň jednou týdně vrací se budou moci na základě Smlouvy odhlásit z německého veřejného zdravotního pojištění. Aby mohli být vyjmuti z německého zdravotního pojištění a zaregistrováni v SRN jako čeští pojištěnci,  musí si nechat u svojí příslušné české zdravotní pojišťovny potvrdit formulář D/CZ 106, který předloží své německé nemocenské pokladně. Pokud budou na základě výše uvedeného postupu v SRN zaregistrování jako čeští pojištěnci, nebudou již nadále pojištěnci německého systému veřejného zdravotního pojištění, ale přesto budou mít nadále nárok na celou zdravotní péči v SRN podle německých právních předpisů a na účet české pojišťovny.

 

Pro uplatnění nároku na zdravotní péči je nutno dodržovat následující obecné postupy:

Registrace

Pokud budete pobývat v Německu delší dobu, nebo pokud chcete mít jistotu, že Vás smluvní lékař německé nemocenské pokladny v případě potřeby ošetří bez toho, aby po Vás vyžadoval úhradu péče v hotovosti,  obraťte se prosím s doma potvrzeným formulářem D/CZ 111 hned po příjezdu na místo určení v Německu na místní nemocenskou pokladnu. Na pobočce obdržíte bezplatně výměnou za formulář tzv. ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein”, platný v celém Německu. S tímto dokladem se v případě potřeby obracejte na smluvní lékaře dotyčné nemocenské pokladny. Lékař Vás s tímto “nemocenským lístkem” ošetří takříkajíc “na pojišťovnu”. To znamená, že po Vás může chtít v hotovosti pouze částky spoluúčasti, které je povinen platit i německý pojištěnec (sazby spoluúčasti viz. níže).

Lékařské (ambulantní) ošetření

Pokud jste se předem nezaregistroval a musíte k lékaři, obraťte se prosím na pobočku místní nemocenské pokladny, která Vám podle výše popsaného postupu vydá ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein” a poradí Vám, na kterého lékaře se obrátit. Pokud byste pro zdravotní stav nebyli schopni před ošetřením pobočku navštívit, nebo pokud je právě víkend a úřady mají zavřeno, můžete se obrátit i přímo na lékařské smluvní zařízení nebo na smluvního lékaře. V tomto případě po Vás i při předložení D/CZ 111 mohou vyžadovat hotovost. Pokud byste se následně dodatečně registrovali u nemocenské pokladny, s níž má lékař smlouvu, můžete ho požádat o navrácení toho, co jste uhradili hotově a odkázat ho s úhradou na nemocenskou pokladnu. Nelze však zaručit, že Vám lékař vyhoví. Pokud nemáte ani formulář potvrzený Vaší českou pojišťovnou, budou po Vás při ambulantním ošetření vždy vyžadována hotovost.

Léky

Rozhodne-li lékař, že potřebujete určité léky, vystaví Vám recept. Proti receptu pak můžete léky vyzvednout v lékárně. Jako spoluúčast uhradíte poplatek v nynější výši 4 EUR u malého balení, 4,5 EUR u středního balení a 5 EUR u velkého balení. Zbytek jde na účet nemocenské pokladny.

Nemocniční ošetření 

Jestliže je onemocnění natolik závažné, že vyžaduje nemocniční péči, obdržíte od lékaře příslušné doporučení k hospitalizaci. V naléhavých případech (nehoda, prudké zhoršení zdravotního stavu) Vás ošetří přímo v nemocnici, i když nemáte Abrechnungsschein/Erfassungsschein vystavený nemocenskou pokladnou, ale pouze doma potvrzený formulář D/CZ 111. V takovém případě jej v nemocnici předáte a budete zaregistrován dodatečně. Pokud budete hospitalizován a předem jste se nezaregistroval (nemáte ”Zúčtovací lístek” – Abrechnungsschein/Erfassungsschein”), ani jste si nenechal doma potvrdit D/CZ 111, je ve Vašem zájmu, aby byl tento formulář do Německa doručen dodatečně. Za tímto účelem informujte nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny jste pojištěn a požádejte jej, ať se do ČR prostřednictvím některé z místních nemocenských pokladen obrátí se žádostí o jeho dodatečné zaslání, popřípadě si zařiďte jeho dodatečné zaslání do Německa sám (např. prostřednictvím rodinného příslušníka, který Vás doprovází).  Za dobu hospitalizace budete povinen uhradit spoluúčast ve výši 9 EUR za každý den, maximálně však po dobu 18 dnů. Děti do 18 let tuto spoluúčast neplatí.

Úhrada nákladů 

Jestliže jste se ošetření nemohli domoci způsobem popsaným výše a museli jste péči uhradit v hotovosti, nechte si vystavit a potvrdit účet, z něhož přesně vyplynou poskytnutá plnění. S tímto účtem se pak po návratu obraťte na Vaši českou zdravotní pojišťovnu, která Vám refunduje Vaše náklady do výše odpovídající cenám ve veřejném německém systému.

 

Upozornění!!

Výše uvedená částka bude zpravidla nižší než částka kterou jste musel v Spolkové republice Německo uhradit

 

Údaje nejsou redakcí Zeměměřiče ověřeny.

Zdroj: sdružení DUHA, 15/10/2002

 

 

vyvěšeno: 15. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Různé] [Víme - Víte] [Pošta]