[Home Page]

Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti

Dnes 1. 11. 2002 nabývá platnost nový prozatimní jednací řád, kde v článku 41 odstavec 3 je lhůta pro potvrzení GP administrativně stanovena na 10 pracovních dnů.
Přesná citace ust. je: "Vyřízení žádosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra o potvrzení geometrického plánu se řídí lhůtou 10 pracovních dnů od doručení této žádosti katastrálnímu úřadu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší".

Na tragicky dlouhé lhůty při potvrzení GP na KÚ si často stěžují zeměměřiči podnikající v KN. Naposledy jsme přinesli příspěvek z Děčína. Nadále platí anketa, která mapuje lhůty vyřizovaní na KÚ a praktické zkušenosti našich čtenářů.

www.ČÚZK.cz

zs

vyvěšeno: 1. listopadu 2002

další info


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [katastr] [ČÚZK] [Pošta]